Kasvatusalat

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 14.8.2018 klo 9.00.

Kasvatusalojen opintojen keskiössä on ihmisen koko elinkaaren kattava kasvatus ja koulutus varhaiskasvatuksesta lasten ja nuorten oppimiseen ja opettamiseen ja edelleen koulutuksen suunnitteluun sekä muihin asiantuntijatehtäviin.

Avoin yliopisto tarjoaa laajan valikoiman Oulun yliopiston tutkintoihin kuuluvia kasvatustieteellisiä opintoja. Suurin osa kasvatustieteellisistä opinnoistamme sopii kenelle tahansa kasvatuksen, opettamisen ja koulutuksen ilmiöistä kiinnostuneille. Kasvatustieteellisten opintojen valikoimamme tarjoaa siis mahdollisuudet oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen, yliopisto-opintoihin tutustumiseen ja yliopisto-opiskeluun valmistautumiseen tai ihan vain oman tiedonjanon sammuttamiseen. Tarjoamme opintoja lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina. Opetuksen toteutustapa vaihtelee oppiaineittain.

Ennakkotietoa: Kasvatustieteelliset opinnot lukuvuonna 2019-2020 (aikataulut päivittyvät kevään suunnittelun edetessä)

Erityispedagogiikka

Kasvatustiede

Psykologia

Terveystieto, aineopinnot 25 op
Verkko-opinnot
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto

Terveystiedon perusteet, 5op (23.9.-27.10.2019)
Lasten ja nuorten psyykkinen kehitys, 5 op (4.11.-15.12.2019)
Terveystiedon didaktiikan perusteet, 5op (7.1.-9.2.2020)
Anatomian ja fysiologian perusteet, 5 op (10.2.-29.3.2020)
Ravitsemus terveyden edistäjänä, 5 op (6.4.-10.5.2020)


Terveystieto, aineopinnot 35 op
Verkko-opinnot
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto

Päihteet ja terveys, 5 op (2.9.-6.10.2019)
Liikunta terveyden edistäjänä, 5op (7.10.-10.11.2019)
Koulu lasten ja nuorten osallisuuden ja elämänhallinnan edistäjänä, 5 op (11.11.-15.12.2019)
Suun terveys, 5op (7.1.-9.2.2020)
Seksuaalisen kasvun ja kehityksen tukeminen, 5op (10.2.-15.3.2020)
Terveystiedon didaktiikan jatkokurssi, 5 op (23.3.-3.5.2020)
Tutkielma 5 op (16.3.-31.5.2020)

 

Yksittäiset opintojaksot

Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientoituminen 5 op (verkko-opinnot)
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Ohjelmointi perusopetuksessa 5 op (verkko-opinnot)
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
 

 

Kasvatustieteelliset opinnot lukuvuonna 2018-2019

Erityispedagogiikka >

Kasvatustiede >

Psykologia >

Terveystieto >

Yksittäiset opintojaksot >

 

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikka 25 op
Monimuoto-opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Erityispedagogiikka 25 op
Puolangan kansalaisopisto


Erityispedagogiikka
Oulun ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

 

Kasvatustiede

Kasvatustiede, perusopinnot 25 op
Monimuoto-opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
KAJO-opinnot mahdollistavat joustavan aloituksen
 

Kasvatustiede 25 op
Haapaveden lukio
 

Kasvatustiede 25 op
Kajaani
Kaukametsän opisto 
 

Kasvatustiede 25 op
Raahe ja Kuusamo
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
 

Kasvatustiede 25 op
Puolangan kansalaisopisto


Kasvatustiede, aineopinnot 35 op
Monimuoto-opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
KAJO-opinnot mahdollistavat joustavan aloituksen
 

Kasvatustiede 35 op
Kajaani
Kaukametsän opisto 

Kasvatustiede 35 op 
Kuusamo ja Ylivieska
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto


Kasvatustiede
Oulun ammattikorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

 

Psykologia


Psykologian perusopinnot 25 op 
Monimuoto-opinnot
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Psykologia 25 op
Kajaani
Kaukametsän opisto 


Psykologia 25 op
Puolangan kansalaisopisto


Psykologia 35 op
POIA -opinnot (perusopetukseen integroitu päiväaikainen opetus)
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019, avoimen opiskelijakiintiö 7 paikkaa

 

Terveystieto

Terveystieto, perusopinnot 25 op 
Verkko-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto

Terveystieto, aineopinnot 35 op 
Verkko-opinnot

Oulun yliopisto, Avoin yliopisto

 

Yksittäiset opintojaksot

Teknologiatuettu oppiminen ja opintoihin orientoituminen 5 op (verkko-opinnot)
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Ohjelmointi perusopetuksessa 5 op (vo)
Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019

 

Lisätietoja kasvatustieteellisistä opinnoista avoin.yliopisto@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 1.3.2019