Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 2017-2018

Opintojen tavoitteena on kouluttaa monipuolista kauppatieteellistä osaamista omaavia asiantuntijoita, jotka hahmottavat keskeiset taloudellisen toiminnan mekaaniset prosessit. Keskeistä on antaa opiskelijoille uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietämystä kauppatieteiden keskeisistä osa-alueista ja tutustuttaa opiskelijat todelliseen yritysympäristöön ja liiketoiminnan haasteisiin. Kauppatieteelliset opinnot toteutetaan lähiopintoina.

Kauppatieteen perusopinnot 25 op

Yritysjuridiikka 25 op

POIA -opintoina (perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena) järjestetään seuraavat opinnot:

Kauppatieteen aineopinnot 35 op
Yrittäjyys 25 op

Lisätietoja avoimen yliopiston kauppatieteellisistä opinnoista avoin.yliopisto@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 15.3.2018