Luonnontieteet

Luonnontieteiden opiskelu on monipuolista sekä työtavoiltaan että sisällöltään ja antaa valmiudet useisiin työtehtäviin. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tieteenalansa perusteet, käsitteistön, menetelmät ja keskeisimmät teoriat ja pystyy soveltamaan tietojaan käytäntöön. Peruskurssien merkitys on suuri, joten sen vuoksi näiden kurssien sisällöt ovat kunkin aineen keskeisintä materiaalia, jonka pohjalle myöhemmät opinnot rakentuvat. Luonnontieteelliset opinnot järjestetään perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena (POIA -opinnot)

 

Luonnontieteiden opinnot lukuvuonna 2018-2019

Biokemia >

Biologia >

Fysiikka >

Maantiede >

Matematiikka >

 

Biokemia


Aineenvaihdunta I 4 op 
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Biokemian menetelmät I 3,5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Biomolecules 5 op 
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018 - kevät 2019Biologia


Ekologian perusteet 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Eliömaantiede 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Genetiikan perusteiden luennot 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Kasvibiologian perusteet, luento 5 op 
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Solubiologia 5 op 
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018Fysiikka


Aaltoliike ja optiikka 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Fysiikan laboratoriotyöt 1 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Fysiikan maailmankuva 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Mekaniikka 1
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019Maantiede


Aluekehityksen ja aluepolitiikan erityisteemat (kirjatentti) 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Aluekehitys ja -politiikka: Pohjoinen Eurooppa 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Alue, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Fennoskandian luonnonmaantiede (kirjatentti) 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Globaali kehitysproblematiikka (kirjatentti) 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Kulttuurimaantieteen erityisteemat 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Luonnonmaantieteen erityisteemat 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Maantieteellinen tieto ja tutkimus 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Maapallon aluemaantiede (kirjatentti) 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto


Matkailusuunnittelu ja aluekehitys 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Talousmaantiede ja sen sovellukset 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018Matematiikka


Algebran perusteet 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Funktiot ja raja-arvo 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Integraali 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019


Jatkuvuus ja derivaatta 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Johdatus matemaattiseen päättelyyn 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Matematiikkaa kauppatieteilijöille 7 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Syksy 2018


Matriisilaskenta 5 op
POIA -opinnot

Oulu
Oulun yliopisto, Avoin yliopisto
Kevät 2019

 

Viimeksi päivitetty: 16.1.2019