ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
16.12.–31.7.2019
22.10.2019–7.6.2020 Ilmoittautumisaikaa jatkettu 7.6. asti.
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
0
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.
0 €

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaan 16.12.2019 - 31.7.2020 välisenä aikana. HUOM! Suoritusaikaa on jatkettu 31.7. asti.

Osaamistavoitteet

- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia

- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja

- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)

 -oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä

-oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön

Sisältö

Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, 5 op -verkkokurssi

Digitaaliset aineistot ja menetelmät ovat nykyään osa monenlaista humanistista tutkimusta. Esimerkiksi historioitsijat löytävät lähteensä digitoiduista sanomalehdistä ja kirjoista, arkeologit tutkivat muinaisjäännöksiä ja löytöjä paikkatieto-ohjelmia hyödyntäen ja ihmisten vuorovaikutusta seurataan sosiaalisessa mediassa ja verkkoyhteisöissä.

Verkkokurssi esittelee eri alojen tutkimusta sekä digitaalisiin ihmistieteisiin liittyviä aineistoja, menetelmiä, näkökulmia ja eettisiä kysymyksiä. Kurssilla yhdistyvät opintojen, tutkimuksen ja työelämän tarpeet. Kurssilla esitellään digitaalisen ihmistutkimuksen eri osa-alueita käynnissä olevien tutkimusprojektien ja työelämästä tulevien asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia. Hän oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja. Lisäksi opiskelija tutustuu digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin). Hän oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä.

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista.

Toteutustavat

Verkkotyöskentely, harjoitustyöt

Oppimateriaali

Luennoilla ilmoitettava materiaali. Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital humanities in practice. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen verkkotyöskentelyyn, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen osallistuminen harjoitustyöhön. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen kehittyminen.

Opettaja
FT Tiina Äikäs
Opintoneuvonta
Koulutussuunnittelija Tari Rantasuo, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi projektityöskentelytaitoja sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita laaditaan yhdessä yliopistolla työskentelevien tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien kanssa, ja lisäksi opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien vierailuluentoja.

Järjestämistapa

Verkko-opetus

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden (HIKUVIE) tutkinto-ohjelmaan (Arkeologia, Informaatiotutkimus, Historia, Kulttuuriantropologia, Saamelainen kulttuuri, Tieteiden ja aatteiden historia).

Ilmoittaudu opintoihin
ay700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.