Uusi opintokokonaisuus Monimediainen luova kerronta 25 op

Oletko kiinnostunut elokuvakäsikirjoittamisesta tai pelisuunnittelusta?
Haaveiletko kirjan kirjoittamisesta?
Oletko työssäsi tekemisissä erilaisten kertomusten kanssa?
Tai muuten vain kiinnostunut siitä, miten kertomukset toimivat ja vaikuttavat meihin?

Avoimessa yliopistossa alkaa keväällä 2020 uusi opintokokonaisuus Monimediainen luova kerronta, perusuopinnot, 25 op. Ilmoittautuminen Johdatus luovaan kerrontaan 10 op -opintojaksolle päättyy jo 24.12.2019.

Johdatusjakso tutustuttaa opiskelijan tarinankerronnan yleisiin piirteisiin eri medioissa. Opiskelija perehtyy narratologian eli kertomuksentutkimuksen peruskäsitteisiin sekä kerronnan käytäntöihin ja menetelmiin. Lisäksi opintojaksossa tarkastellaan kerronnallisuuden historiallisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä.
Perusjakson lisäksi opiskelijalla on valittavanaan yksi kolmesta erikoistumisjaksosta: Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen, Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittamien tai Proosakerronta. Erikoistumisjaksolle ilmoittaudutaan myöhemmin keväällä 2020.

Monimediainen luova kerronta, perusuopinnot, 25 op

ay687191P Johdatus luovaan kerrontaan 10 op

sekä erikoitusmisjakso 15 op:
ay687192P Elokuva- ja televisiokäsikirjoittaminen 15 op,
ay687193P Pelisuunnittelu ja -käsikirjoittaminen 15 op tai
ay687194P Proosakerronta 15 op

Tutustu tarkemmin uuteen opintokokonaisuuteen ja opetuksen aikatauluihin sivuillamme: https://www.oulu.fi/avoinyliopisto/node/194374

Viimeksi päivitetty: 9.12.2019