ay708204P Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö (AVOIN YO) 2 op

Lukuvuosi 2019-2020
7.1.–31.7.2020
17.12.2019–1.7.2020
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
0
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajattu.
0 €

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaan 7.1. - 31.7.2020 välisenä aikana. HUOM! Suoritusaikaa jatkettu 31.7. asti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee digitaalisen kulttuuriperinnön erityispiirteitä, osaa hyödyntää digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyviä aineistoja opinnäytetöissään ja tuntee näihin aineistoihin liittyvät eettiset kysymykset.

Sisältö

Digitalisaatio on luonut uudenlaiset tavan olla vuorovaikutuksessa kulttuuriperintöön. Ihmiset jakavat kuvia kulttuuriperintökohteista Instagramissa, kokevat menneisyyttä pelien ja lisätyn todellisuuden kautta ja käsittelevät kulttuuriperintöön liittyviä muistojaan digitaalisissa yhteisöissä. Verkkokurssin aikana opiskelija perehtyy siihen, kuinka digitalisaatio on muuttanut kulttuuriperinnön käsitettä ja ihmisten tapoja käyttää kulttuuriperintöä. Aihetta lähestytään sekä luentojen kautta että tutustumalla erilaisiin verkosta löytyviin aineistoihin, esimerkiksi sosiaalisen median, pelien tai muistiorganisaatioiden aineistojen sisältöihin.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen verkkokeskusteluun ja aineistotehtävät. Hyväksytty/hylätty

Opettaja
FT Tiina Äikäs
Opintoneuvonta
Suunnittelija Tari Rantasuo, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Kohderyhmä

Lukiolaiset, avoimen opiskelijat

Lisätiedot

2 op suorituksen voi sisällyttää 708200P Digitaaliset kulttuurit – Digital Cultures 5 op -opintojaksoon, jolloin puuttuvat 3 op:tä tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Ilmoittaudu opintoihin
ay708204P Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.