ay708205P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä (AVOIN YO) 2 op

Lukuvuosi 2019-2020
7.1.–31.7.2020
17.12.2019–1.7.2020 Ilmoittautumisaikaa jatkettu 1.7. asti.
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
0
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajattu.
0 €

Kurssin voi suorittaa oman aikataulun mukaan 7.1. - 31.7.2020 välisenä aikana. HUOM! Suoritusaikaa jatkettu 31.7. asti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut tuntee GIS:n perusteet ja hallitsee yleisimmin käytetyt analyysit ja menetelmät. Hän osaa tarvittaessa laatia kartta-aineistoja yleisimpiä GIS-sovelluksia (esim. ArcGIS, QGIS) käyttämällä.

Sisältö

Paikkatietojärjestelmä (GIS) on olennainen osa tämän päivän humanistista tutkimusympäristöä. Paikkatietoaineiston hyvä saatavuus esimerkiksi internetin latauspalveluista ja vaadittavien ohjelmistojen kehitys mahdollistavat monipuolistenkin aineistojen käsittelyn matalalla kynnyksellä. Verkkokurssilla perehdytään GIS:n käyttöön, kartografiaan ja kartta-analyyseihin niin luentojen kuin erilaisten harjoitusten muodossa.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta sekä verkko-oppimateriaaleista.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Välitehtävät, joiden tarkemmat ohjeet annetaan kurssilla. Arvostelu hyväksytty/hylätty.

Opettaja
FT Tiina Äikäs
Opintoneuvonta
Koulutussuunnittelija Tari Rantasuo, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Kohderyhmä

Lukiolaiset, avoimen opiskelijat

Lisätiedot

2 op suorituksen voi sisällyttää 708201P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä – Research Methods in Digital Humanities 5 op -opintojaksoon, jolloin puuttuvat 3 op:tä tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Ilmoittaudu opintoihin
ay708205P Digitaaliset tutkimusmenetelmät ihmistieteissä: GIS menetelmänä (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.