ay694964P Näkökulmia suomen kieleen (AVOIN YO) 2 op

Lukuvuosi 2019-2020
11.3.–31.7.2020
28.2.–31.7.2020
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1104 Suomen kieli
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €

Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin 31.7.2020 asti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee joitakin suomen kielen opintojen sisältöjä.

Sisältö

Suomalaisperäiset kielivähemmistöt, 2010-luvun puhekielen variaatio, murteiden taistelu, valeuutinen tekstilajina, vuorovaikutuksen tutkimus, suomi toisena ja vieraana kielenä.

Toteutustavat

Itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä 54 tuntia.

Esitietovaatimukset

Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä.

Yhteydet muihin opintoihin

Korvaa 2 opintopisteen osuuden Kielen kehitys ja vaihtelu -kurssista (694938P).

Oppimateriaali

Verkkomateriaali Moodlessa

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Moodle-tentti.

Arviointiasteikko

hyväksytty/hylätty

Opintoneuvonta
Koulutussuunnittelija Tari Rantasuo, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Järjestämistapa

Kurssi järjestetään jatkuvasti avoinna olevana verkkokurssina Moodle-ympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti lukiolaisille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Ilmoittaudu opintoihin
ay694964P Näkökulmia suomen kieleen (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.