ay410090P Johdatus kasvatustieteen perusteisiin (AVOIN YO) 2 op

Lukuvuosi 2019-2020
–31.7.2020
19.3.–31.7.2020
Verkko-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajattu.
0 €

Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin 31.7.2020 asti.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

-          tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeisiä tutkimuskohteita

-          kuvata ja eritellä alustavasti kasvatustieteen peruskäsitteitä

Sisältö

-          Alustava orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin

-          Kasvatustieteen tutkimuskohde ja peruskäsitteet

Toteutustavat

Itsenäistä työskentelyä 54 h

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja ja erityisesti vastaa Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena -opintojakson seminaariosiota.

Oppimateriaali

Videoluennot ja muut opiskelualustalla oleva materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Suoritus: Verkkotehtävät

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Opettaja
Eetu Pikkarainen
Järjestämistapa

Verkko-opetus

Kohderyhmä

Kasvatustieteestä kiinnostuneet, erityisesti lukiolaiset

Lisätiedot

2 op suorituksen voi sisällyttää 410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op -opintojaksoon, jolloin puuttuvat 3 op tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Ilmoittaudu opintoihin
ay410090P Johdatus kasvatustieteen perusteisiin (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.