ay031010P Matematiikan peruskurssi I (AVOIN YO) Kesä 2020, 5 op

Kesälukukausi 2020
20.4.–13.6.2020
23.3.–13.5.2020
Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4338 Teknillinen matematiikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €

Ilmoittautuminen opintoihin päättyy 13.5.2020.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa vektorialgebran käsitteet, osaa käyttää vektorialgebraa analyyttisen geometrian ongelmien ratkaisemisessa, osaa selittää alkeisfunktioiden perusominaisuudet, kykenee analysoimaan yhden muuttujan reaaliarvoisten funktioiden raja-arvoa ja jatkuvuutta, osaa ratkaista yhden muuttujan reaaliarvoisten funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä ongelmia.
Sisältö

Vektorialgebraa ja analyyttistä geometriaa. Yhden muuttujan reaaliarvoisten funktioiden raja-arvo ja jatkuvuus. Differentiaali- ja integraalilaskentaa. Määrätyn integraalin sovelluksia. Kompleksiluvut.

Toteutustavat
Itsenäistä opiskelua oppimateriaalin ja verkkoaineistojen pohjalta Moodle-verkko-oppimisympäristössä.
Oppimateriaali
Grossman S.I.: Calculus of One Variable; Grossman S.I.: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations (osittain); Adams, R.A.: A Complete Course Calculus (osittain).
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Loppukoe
Opettaja
Pauliina Uusitalo
Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Itsenäistä opiskelua 20.4-13.6.2020, loppukoe lauantaina 13.6.2020 klo 9.00-12.00 Linnanmaan kampuksella, luentosali ilmoitetaan myöhemmin. Huomaa että poikkeustilanteesta johtuen opintojen suorittamiseen voi tulla muutoksia. Muutokset ilmoitetaan Moodlessa.
Kohderyhmä
Oulun yliopiston opiskelijat ml. avoimen yliopiston opiskelijat.
Ilmoittaudu opintoihin
ay031010P Matematiikan peruskurssi I (AVOIN YO) Kesä 2020, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.