ay031075P Matematiikan peruskurssi II (AVOIN YO) Kesä 2020, 5 op

Kesälukukausi 2020
1.7.–22.8.2020
23.3.–28.6.2020
Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4338 Teknillinen matematiikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 23.3.2020.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tutkimaan reaalitermisten sarjojen ja potenssisarjojen suppenemista, osaa selittää potenssisarjojen käytön esimerkiksi raja-arvojen laskemisessa, kykenee ratkaisemaan usean muuttujan reaali- ja vektoriarvoisten funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaan liittyviä ongelmia.
Sisältö

Lukujonot, sarjat, potenssisarjat, Fourier-sarjat. Usean muuttujan reaali- ja vektoriarvoisten funktioiden differentiaali- ja integraalilaskentaa.

Toteutustavat
Itsenäistä opiskelua oppimateriaalin ja verkkoaineistojen pohjalta Moodle-verkko-oppimisympäristössä.
Esitietovaatimukset
Esitietoina suositellaan, että kurssi 031010P Matematiikan peruskurssi I on suoritettu.
Oppimateriaali
Kreyszig, E: Advanced Engineering Mathematics; Grossman S.I.: Multivariable Calculus, Linear Algebra, and Differential Equations; Adams, R.A.: A Complete Course Calculus.
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Loppukoe
Opettaja
Pauliina Uusitalo
Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/arvostelu
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Loppukoe lauantaina 22.8.2020 klo 9.00-12.00 Linnanmaan kampuksella, luentosali ilmoitetaan myöhemmin.
Kohderyhmä
Oulun yliopiston opiskelijat ml. avoimen yliopiston opiskelijat.
Ilmoittaudu opintoihin
ay031075P Matematiikan peruskurssi II (AVOIN YO) Kesä 2020, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.