ayA250504 Kasvatustieteen perusopinnot, kesä 2020, 25 op

Kesälukukausi 2020
12.5.–26.8.2020
–27.4.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
-
Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta.

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta, aikatauluista ym. löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Osaamistavoitteet
Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.
Toteutustavat
Luentoja ja seminaarityöskentelyä
Oppimateriaali
Ilmoitetaan opintojaksojen yhteydessä
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Tentit, kirjalliset tehtävät (voidaan käyttää erilaisia tilanteeseen sopivia yksilö- ja ryhmätehtäviä)
Arviointiasteikko
Hyväksytty/ hylätty
Kohderyhmä
Avoimen yliopiston opiskelijat, sivuaineopiskelijat
Lisätiedot

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittaudu opintoihin
ayA250504 Kasvatustieteen perusopinnot, kesä 2020, 25 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.