ayA791404 Terveystiedon perusopinnot, kesä 2020, 25 op

Kesälukukausi 2020
1.6.–6.9.2020
23.3.–17.5.2020
Verkko-opinnot
Kasvatusalat
7001 Terveystieto
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
375 €
-
Osaamistavoitteet
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri väestöryhmien, erityisesti lasten ja nuorten, terveyteen, terveyskäyttäytymiseen, terveyshaasteisiin ja yleisimpiin sairauksiin liittyviä yksilöllisiä, yhteiskunnallisia ja ympäristötekijöitä. Opiskelija osaa myös kuvata elimistön biologisten prosessien sekä psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkityksen terveydelle. Lisäksi hän osaa soveltaa ainedidaktisia periaatteita eri ikäisten, erityisesti lasten ja nuorten, terveyden edistämiseksi sekä terveysosaamisen vahvistamiseksi. Hän osaa ratkaista terveyden edistämiseen ja terveyskasvatukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä osaa selittää oman ja yhteisön vastuun terveellisen elämän kannalta.
Toteutustavat
Koulutus toteutetaan verkko-oppimisympäristössä (Moodle). Opintojaksojen tarkemmat totetustavat kerrotaan opintojakson alussa.
Oppimateriaali
Ilmoitetaan kunkin opintojakson kohdalla. Toteutuksessa huomioidaan se, että kirjaston fyysisiä kirjoja ei ole nyt saatavilla, joten opintojaksoilla hyödynnetään pelkästään sähköistä materiaalia.
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Osallistuminen opetukseen, kirjalliset työt, tentit Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/35148.
Opettaja
Mervi Savela
Arviointiasteikko
Hyväksytty/ hylätty
Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Kohderyhmä
Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat.
Ilmoittaudu opintoihin
ayA791404 Terveystiedon perusopinnot, kesä 2020, 25 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.