ay700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan, kesä 2020, 5 op

Kesälukukausi 2020
-
–27.4.2020
Kirjallisuuskuulustelu
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1133 Elämänkatsomustieto
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
-
Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää ympäristöfilosofian keskeisten ongelmien ja suuntausten pääpiirteet.
Sisältö

Perehdytään ympäristöfilosofiaan ja sen peruskäsityksiin.

Toteutustavat
Kirjatentti, tarkista suoritusajankohdat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston sivuilta.
Oppimateriaali
Oksanen Markku & Rauhala-Hayes Marjo (toim.) Ympäristöfilosofia ja Kotkavirta Jussi (toim.) Luonnon luonto: filosofisia kirjoituksia luonnon käsitteestä ja kokemisesta
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kirjatentti
Opettaja
Dos. Jarmo Pulkkinen
Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.
Ilmoittaudu opintoihin
ay700680P Johdatus ympäristöfilosofiaan, kesä 2020, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.