ay031076P Differentiaaliyhtälöt (AVOIN YO), / Kesä 2020, 5 op

Kesälukukausi 2020
1.7.–22.8.2020
23.3.–22.6.2020
Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4338 Teknillinen matematiikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 23.3.2020.

Osaamistavoitteet
Tämän perusopintotason kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää differentiaaliyhtälöitä mallintamiseen. Hän pystyy tunnistamaan, valitsemaan ratkaisumenetelmän ja ratkaisemaan useita erilaisia differentiaaliyhtälöitä. Hän tietää useita Laplacen muunnoksen laskusääntöjä ja hän osaa käyttää Laplacen muunnosta ongelmien ratkaisemisen työkaluna.
Sisältö

Ensimmäisen ja korkeamman kertaluvun tavalliset differentiaaliyhtälöt. Laplace-muunnos ja sen sovellukset differentiaaliyhtälöiden ratkaisemiseen.

Toteutustavat
Itsenäistä opiskelua oppimateriaalin ja verkkoaineistojen pohjalta Moodle- oppimisympäristössä.
Esitietovaatimukset
Esitietoina suositellaan, että kurssi Matematiikan peruskurssi I on suoritettu.
Oppimateriaali
Suositeltava kirjallisuus: Hamina, M: Differentiaaliyhtälöt, luentomoniste; Kreyszig, E: Advanced Engineering Mathematics;
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Loppukoe
Opettaja
Keijo Ruotsalainen
Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Loppukoe lauantaina 22.8.2020 klo 09:00-12:00, luentosali ilmoitetaan myöhemmin.
Kohderyhmä
Avoimen yliopiston opiskelijat, 1. vuoden tekniikan, matematiikan ja fysiikan opiskelijat.
Ilmoittaudu opintoihin
ay031076P Differentiaaliyhtälöt (AVOIN YO), / Kesä 2020, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.