ay811104P Ohjelmointi 1 (AVOIN YO) / Kesä 2020, 5 op

Kesälukukausi 2020
18.5.–31.7.2020
23.3.–7.6.2020
Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
3259 Tietojenkäsittelytiede
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Oulu
-
0 €

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 23.3.2020.

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija: - Osaa tehdä yksinkertaisia toimivia ohjelmia. - Tunnistaa perusohjausrakenteet ja osaa käyttää niitä ohjelmassa. - Tunnistaa käsitteet: modulaarisuus, taulukko, tiedon tallentaminen ja osaa soveltaa näitä ohjelmassa. - Osaa etsiä ja korjata virheitä ohjelmasta. - Osaa ratkaista laskennallisen ongelman abstrahoimalla ja askeleittain tarkentamalla. - Osaa selittää rekursion käsitteen. - Osaa käsitellä binäärisiä ja heksadesimaalisia lukuja sekä tuntee lukujen esittämisen tietokoneessa. - Osaa dokumentoida ohjelman.
Sisältö

1. ohjelmiston suunnittelu (vesiputousmalli) 2. algoritminen ongelmanratkaisu 3. askeleittain tarkentaminen 4. ohjausrakenteet 5. modulaarinen ohjelmointi, moduulin kutsu, moduulien välinen kommunikointi 6. tietotyypit 7. taulukot 8. osoittimet 9. merkkijonot 10. rakenteinen tieto 11. tiedon tallettaminen.

Toteutustavat
Monimuoto-opetus.
Oppimateriaali
Deitel, Deitel: C HOW TO PROGRAM; Pearson Education Inc. 2007 tai uudempi painos. Luentokalvot.
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla: 1. tentillä + kotitehtävillä 2. koodaustehtävillä: Tekemällä nämä tehtävät voit korvata tentin ja kotitehtävät. Arvosana määräytyy hyväksytysti tehtyjen tehtävien lukumäärän perusteella Arviointiasteikko o vähintään 30 tehtävää, arvosana 1 o vähintään 38 tehtävää, arvosana 2 o vähintään 46 tehtävää, arvosana 3 o vähintään 52 tehtävää, arvosana 4 o vähintään 60 tehtävää, arvosana 5 Kotitehtävien/koodaustehtävien palautus heinäkuun loppuun mennessä (2020).
Opettaja
Ilkka Räsänen
Arviointiasteikko
Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Luentovideot ja muu oppimateriaali ovat Moodlessa. Työpajoja järjestetään seuraavasti: 18.5.2020 - 20.5.2020, klo 9.00 - 11.00 25.5.2020 - 29.5.2020, klo 9.00 - 11.00 1.6.2020 - 5.6.2020, klo 9.00 - 11.00
Kohderyhmä
Kandidaattivaiheen opiskelijat ml. avoimen yliopiston opiskelijat.
Ilmoittaudu opintoihin
ay811104P Ohjelmointi 1 (AVOIN YO) / Kesä 2020, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.