ay521141P Ohjelmoinnin alkeet (AVOIN YO) / Jatkuva oppiminen, 5 op

Kesälukukausi 2020
13.3.–31.12.2020
13.3.–31.12.2020
Verkko-opinnot
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4307 Tietotekniikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €

Ilmoittautuminen opintoihin on avoinna 31.12.2020 saakka.

Osaamistavoitteet
1. Kykenee ratkaisemaan ongelmia tietokoneen avulla ja ehdoilla 2. Ymmärtää ohjelmoinnin peruskäsitteet 3. Hallitsee Python-ohjelmointikielen perusteet 4. Osaa toteuttaa itsenäisesti ohjelmia 5. Pystyy löytämään internetistä ohjelmointiin liittyvää tietoa
Sisältö

Ongelmien ratkaiseminen ohjelmoimalla, ohjelmoinnin peruskäsitteet, Python-koodin kirjoittaminen.

Toteutustavat
Opinnot tehdään itsenäisesti verkossa ja saatavissa on myös etäohjausta. Tarkempi ohjeistus annetaan verkkoalustalla osoitteessa: https://lovelace.oulu.fi/ohjelmoinnin-alkeet/jatkuva-oppiminen-2020/
Yhteydet muihin opintoihin
Kurssi tarjoaa pohjan myöhemmille ohjelmointikursseille.
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Opintojakso suoritetaan tekemällä ohjelmointitehtävät ja lopputyö. Opintojaksosta saa hyväksytyn tekemällä kaikki osasuoritukset. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta osoitteesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/node/35148
Opettaja
MIka Oja
Arviointiasteikko
Hyväksytty/hylätty
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Etäkurssia voi tehdä omaan tahtiin. Suoritukset ovat voimassa noin vuoden, ts. vuoden 2019 osasuoritukset hyväksytään vielä vuonna 2020, mutta ei enää vuonna 2021.
Kohderyhmä
Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.
Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu jatkuvan oppimisen (mm. avoin yliopisto) ohjelmien kautta opintoihin osallistuville opiskelijoille. Tämän opintojakson sisältö päivitetään kerran vuodessa.

Etäkurssia voi tehdä omaan tahtiin. Suoritukset ovat voimassa noin vuoden, ts. vuoden 2019 osasuoritukset hyväksytään vielä vuonna 2020, mutta ei enää vuonna 2021.

Ilmoittaudu opintoihin
ay521141P Ohjelmoinnin alkeet (AVOIN YO) / Jatkuva oppiminen, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.