ay031078P Matriisialgebra (AVOIN YO) / Kesä 2020, 5 op

Kesälukukausi 2020
13.5.–13.6.2020
23.3.–13.5.2020
Itsenäinen opiskelu
Verkko-opinnot
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4338 Teknillinen matematiikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €
-
Osaamistavoitteet
Tämän perusopintotason kurssin suorittanut opiskelija kykenee käyttämään matriisien laskuoperaatioita: Hän pystyy ratkaisemaan lineaarisen yhtälöryhmän matriisien avulla ja osaa käyttää matriisin LU-hajotelmaa ja QR-hajotelmaa ratkaisun apuna. Opiskelija tunnistaa vektoriavaruuden ja ymmärtää miten vektoriavaruuden kanta ja dimensio kuvaavat vektoriavaruutta. Hän kykenee analysoimaan matriisia siihen liittyvien tunnuslukujen, vektoreiden ja lineaaristen avaruuksien avulla. Opiskelija osaa laskea neliömatriisin determinantin, ominaisarvot ja -vektorit ja kykenee diagonalisoimaan neliömatriisin ja soveltamaan diagonalisointia yksinkertaisissa ongelmissa.
Sisältö

1. Vektorit ja matriisit 2. Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu. 3.  Matriisihajotelmia. 4. Vektoriavaruus. 5.Matriisin aste ja matriisiin liittyvät vektoriavaruudet. 6.  Determinantti, 7. Ominaisarvot ja -vektorit. 8. Matriisin diagonalisointi ja diagonalisoinnin sovelluksia.

Toteutustavat
Itsenäistä opiskelua oppimateriaalien ja verkkoaineistojen pohjalta 13.5-13.6.2020.
Oppimateriaali
Suositeltava kirjallisuus: Grossman, S.I: Elementary Linear Algebra; David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications.
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Lopputentti 13.6.2020.
Opettaja
Matti Peltola
Arviointiasteikko
Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Itsenäistä opiskelua oppimateriaalien ja verkkoaineistojen pohjalta 13.5-13.6.2020. Lopputentti 13.6.2020.
Kohderyhmä
1. vuoden tekniikan, matematiikan ja fysiikan opiskelijat, avoimen yliopiston opiskelijat.
Ilmoittaudu opintoihin
ay031078P Matriisialgebra (AVOIN YO) / Kesä 2020, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.