ay811103P Johdatus ohjelmistotuotantoon (AVOIN YO) / Kesä 2020, 5 op

Kesälukukausi 2020
1.6.–25.8.2020
23.3.–7.6.2020
Verkko-opinnot
Itsenäinen opiskelu
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
3259 Tietojenkäsittelytiede
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €

Opintoihin ilmoittautuminen alkaa 23.3.2020.

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija: - Osaa kuvata ohjelmistotuotannon periaatteet, määritellä sen avainkäsitteet sekä käyttää ammattiterminologiaa - Osoittaa ymmärtävänsä ohjelmistotuotannon ammattimaisena toimintana ja teollisuuden alana - On tietoinen tärkeistä ohjelmistotuotannon ammatillisista käytännöistä ja kykenee toimimaan niiden mukaisesti - Osaa kuvata nykyaikaiset ohjelmistoprosessit ja valita soveltuvat tilanteen perusteella - Tuntee ohjelmistotuotannon keskeisiä ongelman tunnistuksen ja strukturoinnin menetelmiä ja osaa soveltaa niitä - Tuntee ja osaa soveltaa keskeisiä nykyaikaisia ohjelmistotuotannon malleja, menetelmiä ja työkaluja - Osoittaa ymmärtävänsä jatkuvan oppimisen ja ammatillisen kehityksen välttämättömyyden ohjelmistotuotannon alalla
Sisältö

* Ammattimaisen ohjelmistotuotannon periaatteet
* Ohjelmistoprosessit
* Ketterä ohjelmistokehitys
* Vaatimusmäärittely
* Järjestelmän mallintaminen
* Arkkitehtuurisuunnittelu
* Suunnittelu ja toteutus
* Ohjelmistotestaus
* Ohjelmiston evoluutio

Toteutustavat
Verkko-/monimuotototeutus Moodle – oppimisympäristössä, ryhmäharjoitukset, itsenäinen opiskelu, 133h. Kurssin pystyy suorittamaan kokonaan verkossa.
Oppimateriaali
Sommerville, Ian (2016). Software Engineering, 10th Edition
Suoritustavat ja arviointikriteerit
Määräaikoina palautettavat tehtävät ja esseet.
Opettaja
Markku Oivo
Arviointiasteikko
Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty
Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Verkko-/monimuotototeutus Moodle – oppimisympäristössä. Aloitusluento etäluentona Zoomilla 1.6.2020 klo 16:15. Aloitusluennon aineisto tulee saataville myös Moodle - ympäristöön.
Kohderyhmä
Kandidaattivaiheen opiskelijat ml. avoimen yliopiston opiskelijat.
Ilmoittaudu opintoihin
ay811103P Johdatus ohjelmistotuotantoon (AVOIN YO) / Kesä 2020, 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.