755320A Kehitysbiologia-histologia 5 op

Kesälukukausi 2020
30.3.–1.6.2020
30.3.–5.4.2020 Opiskelijakiintiö on täynnä
Verkko-opinnot
Luonnontieteet
3205 Biologia
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
10 opiskelijaa
0€
-
Osaamistavoitteet

Opintojakson kehitysbiologia-osan suoritettuaan opiskelija osaa nimetä alkionkehityksen tärkeimmät tapahtumat sekä kuvata niihin liittyvät rakenteelliset muutokset selkärankaisilla eläimillä. Opiskelija osaa lisäksi kuvata yksilönkehitykseen liittyvien geenien toiminnan säätelyn periaatteet. Histologia-osan suoritettuaan opiskelija pystyy kuvaamaan eri kudostyypit ja tärkeimpien elinten mikroskooppisen rakenteen sekä tunnistamaan kudostyypit ja elimet mikroskooppisista preparaateista.

Sisältö

Motto: “It is not birth, marriage, or death, but gastrulation, which is truly the most important time in your life.” (Lewis Wolpert 1986). Kehitysbiologiassa käydään läpi sukupuolisolujen kehittyminen, hedelmöittyminen, alkiokerrosten synty (gastrulaatio), induktiotapahtumat, signaalimolekyylit ja tärkeimpien kudosten ja elinten erilaistuminen toimiviksi rakenteiksi (organogeneesi). Histologiassa käydään ensin läpi kudostyypit, niiden solutyypit ja väliaineen komponentit. Sen jälkeen perehdytään eri elinten ja elinjärjestelmien mikroskooppiseen rakenteeseen ja niiden kudostyyppikoostumukseen.

Toteutustavat

67,5 h  (kehitysbiologian osuus), 67.5 h (histologian osuus). Ohjattu ja itsenäinen työskentely. Kehitysbiologian ja histologian näytteiden tarkastelu ja opiskelu virtuaalimikroskoopissa, itsenäistä työskentelyä luentovideoiden, materiaalin, oheiskirjallisuuden ja virtuaalimikroskooppia hyödyntäen. Oppimisympäristö Moodle.

Esitietovaatimukset

Edeltävänä opintona vaaditaan kurssin Solubiologia (750121P) tai vastaava suoritus.

Oppimateriaali

Luentovideot, muut annettu materiaali, virtuaalimikroskooppi, webinaarit Oheislukemistona: Sariola, Frilander ym., Solusta yksilöksi: Kehitysbiologia, Duodecim, Helsinki 2003; Gilbert: Developmental Biology, Sinauer Press, 6. painos 2000, tai uudempi; Young & Heath: Wheater’s Functional Histology, Churchill Livingstone, 4. painos 2000, tai uudempi.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Välitehtävien arvostelu ja 2 loppukuulustelua (kehitysbiologia ja histologia).

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 

Opettaja
Sanni Kinnunen
Arviointiasteikko

1-5 / hylätty.

Työelämäyhteistyö

Ei.

Järjestämistapa

Verkko-opetus, Moodle.

Kohderyhmä

Pakollinen BT-opiskelijoille, EKO ja AO valinnainen.

Lisätiedot

-

Ilmoittaudu opintoihin
755320A Kehitysbiologia-histologia 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.