ay724102P Johtajuus ja organisaatiot (AVOIN YO) 5 op

Kesälukukausi 2020
15.5.–31.7.2020
14.4.–18.5.2020 Ilmoittautumisaikaa jatkettu 18.5. asti.
Verkko-opinnot
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6351 Johtaminen
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Opinnoissa on rajoitettu osallistujamäärä.
0 €

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin 31.7.2020 mennessä.

HUOM! Opinto-oikeus alkaa 1.5.2020.  Käyttäjätunnus tulee voimaan 2.5.2020, jolloin saat sähköpostin, jossa kerrotaan käyttäjätunnuksesi ja ohjeet salasanan asettamiseksi.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija omaksuu organisaation, organisoinnin, johtamisen sekä liikkeenjohdollisen työn peruskäsitteet. Opiskelija ymmärtää mitä johtajuus ja johtaminen tarkoittavat käytännössä, sekä oppii organisaatioiden toiminnan analysoinnissa ja johtamisessa tarvittavia taitoja. Opiskelija osaa määritellä erilaisten johtamistapojen perusperiaatteita ja ymmärtää organisaatioissa tapahtuvia toimintoja ja niiden asettamia haasteita johtamiselle.

Sisältö

Kurssi tarjoaa käsitteellisiä ja konkreettisia työkaluja organisaatioiden toiminnan ja johtamisen ymmärtämiseen. Kurssilla pohditaan organisaatioiden ja johtamisen keskeisiä kysymyksiä; mm. organisaatioiden menestystekijöitä, sekä johtamisen ja johtajuuden käytäntöjä sekä johtajan, että työntekijän näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan organisaatioiden ja johtamisen kehittymiseen esittelemällä eri johtamistapoja, sekä niiden vaikutusta organisaatioiden toimintaan erilaisissa toimintaympäristöissä.

Toteutustavat

Luento-opetusta (36 tuntia), kurssimateriaaliin tutustuminen (45 tuntia), kotitenttiin valmistautuminen (52 tuntia).

Verkkokurssi koostuu kuudesta moduulista. Jokaisen moduulin luentomateriaalin yhteydessä esitetään moduulin oppimistavoitteet, oppimisteot, jotka opiskelijan tulee tehdä, ja oppimistehtävät. Oppimistehtävät ovat pakollisia kurssin suorittamiseksi. Kurssilla on kotitentti.

Oppimateriaali

Gareth Morgan (1997 tai uudempi). Images of organization. London: Sage Publications.

Hannele Seeck (2012 tai uudempi). Johtamisopit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus.

Luentomateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu kotitenttinä.

Opettaja
Vesa Puhakka
Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Opittujen asioiden soveltaminen käytännön tilanteisiin erilaisissa organisaatioissa ja liiketoimintaympäristöissä. Käytännönläheinen ymmärrys tämän päivän organisaatioiden menestystekijöistä, sekä johtamisen ja johtajuuden käytännöistä.

Opetuksen aika ja paikka
Oulun yliopiston Moodle: https://moodle.oulu.fi/
Järjestämistapa

Luennot, vierailijaluennot ja luentotehtävät tai verkkokurssi.

Kohderyhmä

Yliopisto-opiskelijat, avoimen väylän opiskelijat.

Lisätiedot

Tämä opintojakso kuuluu myös kauppatieteiden avoimen väylään.

Ilmoittaudu opintoihin
ay724102P Johtajuus ja organisaatiot (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.