ayA250504 Kasvatustiede, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op

Lukuvuosi 2020-2021
2.9.2020–30.5.2021
7.8.–25.10.2020 Ilmoittautuminen perusopintokokonaisuuteen on päättynyt
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Haapaveden lukio
Kiuruveden kansalaisopisto
Pudasjärven kaupunki
Oulu
Kuusamo
Pyhäjärvi
Raahe
Haapavesi
Kiuruvesi
Pudasjärvi
Ylivieska
-
Oulun yliopisto: 375 €. Tarkista yhteistyöoppilaitoksen hinta heidän sivuilta.

Infotilaisuus opiskelijoille pidetään ke 19.8.2020 klo 17-18.00 (perusopinnot) ja 18-19.00 (aineopinnot) zoom-yhteydellä. Etäopiskelijoiden infotilaisuus on ke 26.8.2020 klo 18-19.00 zoom-yhteydellä.

HUOM! Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tiedot päivittyvät, tarkista ohjelma aina ennen opintojen alkua.

Katso yhteistyöoppilaitoksen toteuttamien opintojen aikataulut ja hinnat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston, Haapaveden lukion, Kiuruveden kansalaisopiston ja Pudasjärven kansalaisopiston sivuilta.

Opintokonaisuuden vastuuhenkilön ylläpitämät ajantasaiset verkkosivut löydät täältä.

Tarkempia tietoa opetuksesta alla kohdassa 'Opetuksen aika ja paikka'.

Osaamistavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntinjuuteen ja tutkimukseen.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

 ay410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op
 ay410085P Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
 ay410086P Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op
 ay410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op
 ay410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op

Toteutustavat

Luentoja ja seminaarityöskentelyä

Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojaksojen yhteydessä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentit, kirjalliset tehtävät (voidaan käyttää erilaisia tilanteeseen sopivia yksilö- ja ryhmätehtäviä).

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Eetu Pikkarainen
Arviointiasteikko

hyv/hyl

Opintoneuvonta
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Eetu Pikkarainen, muu opintoneuvonta avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuudet opiskelijoille ke 19.8.2020 klo 17-19.00: kasvatustieteen perusopinnot klo 17-18.00 ja kasvatustieteen aineopinnot klo 18-19.00.
Osa luennoista toteutetaan Zoom- etäyhteydellä. Zoom-yhteys: https://oulu.zoom.us/my/aykt25
Ennen infoluentoa kannattaa:
- asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download
- testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test
- katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-
Tarkemmat verkkoluennolle osallistumisen ohjeet: https://aykt.edu.oulu.fi/ohjeita-ja-tietoja/verkkoluennot-ja-tallenteet---zoom.

Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuus etäopistoille ke 26.8 klo 18-19.00 . Zoom-yhteys: https://oulu.zoom.us/my/aykt25

Kasvatustieteen perusopintojen (25 op) vastuuhenkilön ylläpitämät ajantaiset verkkosivut löydät täältä https://aykt.edu.oulu.fi/home

Kirjastonkäytön opetus 1:
to 27.08.2020 klo 17-19
HUOM! Muuttunut Zoom-etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/63950573197?pwd=cmZGNnJCOHdQY21hdEc0bGc1Y3VZZz09
Koulutustilaisuuksien 1 ja 2 sisältö on sama, joten vain toiseen tilaisuuteen osallistuminen riittää.
Koulutuksen sisältö:
- kirjaston palveluiden esittely ja tutustuminen kokoelmiin
- OULA-tietokannan käytön opetus
- omien lainaustietojen seuranta

Kirjastonkäytön opetus 2:
to 10.9.2020 klo 17-19
HUOM! Muuttunut Zoom-etäyhteys https://oulu.zoom.us/j/63950573197?pwd=cmZGNnJCOHdQY21hdEc0bGc1Y3VZZz09
Koulutustilaisuuksien 1 ja 2 sisältö on sama, joten vain toiseen tilaisuuteen osallistuminen riittää.
Koulutuksen sisältö:
- kirjaston palveluiden esittely ja tutustuminen kokoelmiin
- OULA-tietokannan käytön opetus
- omien lainaustietojen seuranta

Järjestämistapa

Lähi- ja monimuoto-opetus

Kohderyhmä

avoimen yliopiston opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Lisätiedot

Kasvatustieteen opintojen tiedotuskanava löytyy verkko-osoitteesta: https://aykt.edu.oulu.fi/

Ohjeet aiemmin aloitettujen opintokokonaisuuksien täydentämiseen löytyy verkko-osoitteesta:https://aykt.edu.oulu.fi/ohjeita-ja-tietoja/ops-muutos-2017

Ilmoittaudu opintoihin
ayA250504 Kasvatustiede, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.