ay411004A Kasvatus- ja sivistysteoria I (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
3.9.–8.11.2020
7.8.2020–31.3.2021
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Pudasjärven kaupunki
Oulu
Kuusamo
Pyhäjärvi
Pudasjärvi
-
Oulun yliopisto: 75 €. Tarkista yhteistyöoppilaitoksen hinta heidän sivuilta.

Tiedot päivittyvät, tarkista ohjelma aina ennen opintojen alkua. HUOM! Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Katso yhteistyöoppilaitoksen toteuttamien opintojen aikataulut ja hinnat Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston ja Pudasjärven kansalaisopiston sivuilta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteet ja -käsitteet
  • tunnistaa niiden vaikutuksen modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellis-teoreettiselle rakentumiseen.

  • opiskelija käyttää kasvatus- ja sivistysteoreettisia käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan eri muotojen kriittisessä reflektiossa, kehittämisessä ja organisoimisessa. 
Sisältö
  • Kurssilla perehdytään modernin kasvatus- ja sivistysteoreettisen ajattelun perusperiaatteisiin ja -käsitteisiin

  • sekä tarkastellaan niiden vaikutusta modernin kasvatustieteen syntyyn ja sille ominaisten tieteenalakohtaisten kysymyksenasettelujen muotoutumiseen, jäsentymiseen ja kasvatustieteen tutkimuskohteen käsitteellisteoreettiseen rakentumiseen.

  • Lisäksi pyritään omaksumaan käsitteellisiä välineitä professionaalisen pedagogisen toiminnan ja sen eri muotojen ymmärtämiselle, kriittiselle reflektiolle ja kehittämiselle
Toteutustavat

Luennot (22 h) ja itsenäistä työskentelyä (113 t)

Tentti/essee

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopinnot

Yhteydet muihin opintoihin

 

Kasvatustieteen aineopinnot tulee aloittaa Kasvatus- ja sivisteoria 1 ja Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet -kursseilla ja lopettaa Proseminaari -kurssiin

Oppimateriaali

Mollenhauer Klaus: Forgotten Connections: On Culture and Upbringing. Routledge (2014)

Kolmesta suomalaisesta teoksesta valitaan kaksi Mollenhauerin lisäksi.

Siljander, P. (toim.) (1997). Kasvatus ja sosialisaatio.
Siljander, P. (toim.) (2000). Kasvatus ja sivistys.
Kivelä, A. & Sutinen A. (toim.). 2009. Teoria ja traditio

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentti

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Ari Kivelä
Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Ari Kivelä, muu opintoneuvonta avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Järjestämistapa

Lähiopetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay411004A Kasvatus- ja sivistysteoria I (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.