ay521160P Johdatus tekoälyyn (AVOIN YLIOPISTO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
15.3.–9.5.2021
12.8.2020–8.3.2021
Verkko-opinnot
Lähiopinnot
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
4307 Tietotekniikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Oulu
-
75,00 €

Jos osallistut lähiopetukseen, tarkista tila- ja aikataulutiedot WebOodista

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee auttavasti tunnistamaan ongelman ratkaisemisessa mahdollisesti
soveliaat tekoälytekniikat, osaten erottaa toisistaan haku-, regressio-, luokittelu- ja ryvästysongelmat, pystyen selittämään ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen käytön, sekä suorituskyvyn mittaamisen menetelmät ja metriikat.

Sisältö

• Johdatus tekoälyyn
• Hakumenetelmät
• Ohjattu oppiminen
• Regressio
• Luokittelu
• Datan esikäsittely
• Ohjaamaton oppiminen
• Vahvistusoppiminen
• Neuroverkot

Toteutustavat

Luento-opetus 42h / ryhmätyöskentely 70 h / itsenäinen opiskelu 23 h. Harjoitteet tehdään ryhmätyöskentelynä monialaisissa ryhmissä.

Etäopiskelijat tekevät harjoitukset itsenäisesti (suositellut esitietodot: Python - ohjelmointitaidot / opintojakso 521141P Ohjelmoinnin alkeet)

 

Esitietovaatimukset

Ei esitietovaatimuksia. Python-ohjelmointitaidot ovat kuitenkin erittäin suositeltuja.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali

Kaikki tarvittava materiaali (luentokalvot ja harjoitukset) jaetaan kurssin Moodle-tilassa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Opintojakson aikana järjestetään viisi välikoetta, joiden perusteella kurssin arvosana määräytyy. Lisäksi opintojaksoon kuuluu viisi ryhmäharjoitusta, joista vähintään neljä täytyy suorittaa hyväksytysti.

Etäopiskelijat suorittavat välikokeet sähköisesti oppimisympäristössä ja laativat ylimääräisen harjoitustyön.

Opettaja
Riku Hietaniemi
Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Kurssilla pyritään järjestämään vierailijoiden esityksiä tekoälyn sovelluskohteista.

Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot tehdään Moodle-ympäristössä periodilla 4 (15.3-9.5.2021), tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. Jos osallistut lähiopetukseen, tarkista tila- ja aikataulutiedot WebOodista
Järjestämistapa

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on mahdollista suorittaa myös etäopintoina.

Kohderyhmä

Kaikki kandidaattivaiheen opiskelijat.

Lisätiedot

Kurssin oppimisympäristö on Moodlessa moodle.oulu.fi.

Ilmoittaudu opintoihin
ay521160P Johdatus tekoälyyn (AVOIN YLIOPISTO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.