ay687156A Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
-
-
Lähiopinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1107 Kirjallisuus
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
-
Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta.

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta, aikatauluista ym. löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta: Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Peruttu
Osaamistavoitteet

Jakso johdattaa opiskelijan 1900–2000-luvun kirjallisuusteorian päälinjoihin ja kehitykseen.

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata 1900-luvun ja 2000-luvun alun kirjallisuudentutkimuksen teorian ja metodologian keskeisimmät kehitysvaiheet pääpiirteissään. Opiskelija kykenee myös vertailemaan ja suhteuttamaan kirjallisuusteorian eri lähestymistapoja keskenään ja osaa kuvata niiden soveltamisen peruslähtökohdat eri aineistoihin.

Sisältö

Kirjallisuudentutkimuksen teorian ja metodologian kehityksen päälinjat 1900-luvulla ja 2000-­luvulle tultaessa.

Toteutustavat

Kirjallisuusteoriaan johdattava luentosarja (10–12 h) ja sille pohjautuva luentopäiväkirja ja kirjallisuutta (5 op). Kurssin yhteydessä voi suorittaa myös jakson Kirjallisuudentutkimuksen valinnainen metodi (5 op, kotiessee)

Esitietovaatimukset

Perusopintojen keskeisimmät tiedot ja valmiudet.

Yhteydet muihin opintoihin

Edeltävinä opintoina pääosa perusopinnoista.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennolla.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Luentopäiväkirja ja analyysitehtävä.

Arviointiasteikko

0–5

Työelämäyhteistyö

-

Järjestämistapa

Kontaktiopetus ja itseopiskelu.

Ilmoittaudu opintoihin
ay687156A Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 2: teoriat ja metodit (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.