ay402961P Anatomian ja fysiologian perusteet (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
4.1.–21.2.2021
7.8.–21.12.2020
Verkko-opinnot
Kasvatusalat
7001 Terveystieto
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
75 €

HUOM. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tiedot päivittyvät, tarkista ohjelma aina ennen opintojen alkua.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • selittää kudosten rakentumisen eri solutyypeistä ja soluväliaineesta
  • selittäää elinjärjestelmien rakenteen ja yhteistoiminnan
Sisältö
  • kudostyypit ja kudosten muodostuminen
  • verenkierto ja hengitys
  • tuki- ja liikuntaelimistö
  • ruuansulatus ja virtsanmuodostus
  • aistit ja hermostot
  • hormonit ja soluviestintä
  • elinten rakentuminen ja yhteistoiminta (säätely)
  • ajankohtaisia teemoja
Toteutustavat

verkkotyöskentely /verkko-opetus

Esitietovaatimukset

ei

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali

Vierimaa & Laurila: KEHO. Anatomia ja fysiologia v. 2011 tai uudempi.

Korvaavia teoksia voivat olla:

Bjålie ym. IHMINEN. Fysiologia ja anatomia. v. 2010 tai uudempi.

Leppäluoto ym.  Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan v. 2013 tai uudempi.

Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. v. 2009 tai uudempi.

Lisäksi ajankohtaisia tutkimuksia ja artikkeleita.

ESITIEDOT: Lukion ihmisen biologia

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä. Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Johanna Veijola
Arviointiasteikko

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa. Hyväksytty/täydennettävä

Opintoneuvonta
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Johanna Veijola, muu opintoneuvonta avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Järjestämistapa

verkko-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay402961P Anatomian ja fysiologian perusteet (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.