ay694695A Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
-
-
Monimuoto-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1128 Informaatiotutkimus
Suomi
Helsingin seudun kesäyliopisto
Lapin kesäyliopisto
Riveria kesäyliopisto
Helsinki
Rovaniemi
Joensuu
-
Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivulta.

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta, aikataulusta ym. löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta: Helsingin seudun kesäyliopisto, Lapin kesäyliopisto, Riveria kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa keskeiset johtamisen alueet ja ymmärtää informaatioalan asiantuntijuuden merkityksen tietoperustaisessa organisaatiossa. Hän osaa soveltaa  johtamisen välineitä osaamisen ja informaation hallintaan uuden tiedon luomiseksi. Opiskelija vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan ja ymmärtää niiden merkityksen johtamis- ja asiantuntijatyössä.

Sisältö

Johtaminen ja johtajuus, tietojohtaminen, strategia ja osaaminen, viestintä ja markkinointi, tietopääoma ja talous organisaatioympäristössä. Uuden tiedon luominen, vuorovaikutus ja informaationhallinta sekä informaatioalan asiantuntijana toimiminen tietoperustaisessa organisaatiossa

Toteutustavat

Luennot, luentotehtävät, ryhmätyö ja portfolio. Noin 30 h kontaktiopetusta, 105 h itsenäistä työtä.

Esitietovaatimukset

Informaatiotutkimuksen perusopinnot

Oppimateriaali

Luento- ja verkko-oppimateriaali

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja luentotehtävät, ryhmätyö ja portfolio.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

Arviointiasteikko

hyväksytty/hylätty

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Vierailevat luennoitsijat johdattavat erilaisten tietoperustaisten organisaatioiden johtamiseen.

Järjestämistapa

Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus. Etäsuoritusmahdollisuus.

Ilmoittaudu opintoihin
ay694695A Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.