ay477231A Aine- ja energiataseet I (AVOIN YO) 2 op

Kesälukukausi 2020
15.5.–30.9.2020
23.3.–15.8.2020
Verkko-opinnot
Tekniikan alat
4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0,00 €
-
Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia aine- ja energiataseet systeemeille, joissa ei tapahdu kemiallista reaktiota. Opiskelija osaa hyödyntää aine- ja energiataseita yksiosaisten systeemien käyttäytymisen tarkastelussa

Sisältö

Aine- ja energiataseiden merkitys. Taseiden laadinta systeemeille, joissa ei tapahdu kemiallista reaktiota. Aine- ja energiataseita tarkastellaan sekä luonnonprosesseille että teollisille prosesseille.

Toteutustavat

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa omaan tahtiin. Kahden opintopisteen kurssin mitoitus tarkoittaa reilun viikon täysipäiväistä työtä, mutta kurssin oppiaineksen omaksumiseen on hyvä varata vähintään 3 viikkoa kalenteriaikaa.

Esitietovaatimukset

Lukion kemian, matematiikan ja fysiikan opetussuunnitelman keskeinen sisältö.

Yhteydet muihin opintoihin

Aiheeseen voi perehtyä lisää opintojaksossa Aine- ja energiataseet II (AVOIN YO)

Oppimateriaali

Sähköinen oppimateriaali oppimisympäristössä, Reklaitis, G.V.: Introduction to Material and Energy Balances. John Wiley & Sons, 1983. ISBN 0-471-04131-9.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakson aikana jaksotettuja tehtäväpaketteja, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Opettaja
Juha Ahola
Arviointiasteikko

1 - 5, hyväksytty/hylätty

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto@oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa omaan tahtiin. Viiden opintopisteen kurssin mitoitus tarkoittaa noin 3 viikkoa täysipäiväistä työtä, mutta kurssin oppiaineksen omaksumiseen on hyvä varata vähintään 5 viikkoa kalenteriaikaa.
Järjestämistapa

Verkko-opetus

Kohderyhmä

Kurkistuskurssi lukiolaisille/Väyläopintoja

Ilmoittaudu opintoihin
ay477231A Aine- ja energiataseet I (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.