ay477232A Aine- ja energiataseet II (AVOIN YO) 3 op

Kesälukukausi 2020
27.7.–30.9.2020
15.6.–15.8.2020
Verkko-opinnot
Tekniikan alat
4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0,00 €

Esitietovaatimus: Aine- ja energiataseet I tai vastaavat opinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia prosessille aine- ja energiataseet ottaen reaktion stoikiometrian asettamat rajoitukset huomioon. Opiskelija osaa hyödyntää laatimaansa mallia prosessin toiminnan tarkastelussa.

Sisältö

Prosessien aine- ja energiataseiden laadinta erityisesti ottaen huomioon kemiallinen reaktio. Tarkastellaan myös prosesseja, jotka koostuvat useista yksiköistä.

Toteutustavat

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa omaan tahtiin. Kahden opintopisteen kurssin mitoitus tarkoittaa reilun viikon täysipäiväistä työtä, mutta kurssin oppiaineksen omaksumiseen on hyvä varata vähintään 3 viikkoa kalenteriaikaa.

Esitietovaatimukset

Aine- ja energiataseet I (AVOIN YO) tai vastaavat opinnot, joiden hyväksymistä varten tulee täyttää AHOT -lomake. Ohjeet ja lomake osoitteesta: https://www.oulu.fi/opiskelijalle/ahot

Yhteydet muihin opintoihin

Yhdessä opintojakson Aine- ja energiataseet I (AVOIN YO) muodostaa opintojaksoa 477221A Aine- ja energiataseet vastaavan sisällön.

Oppimateriaali

Sähköinen oppimateriaali oppimisympäristössä, Reklaitis, G.V.: Introduction to Material and Energy Balances. John Wiley & Sons, 1983. ISBN 0-471-04131-9.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakson aikana jaksotettuja tehtäväpaketteja, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Opettaja
Juha Ahola
Arviointiasteikko

1 - 5, hyväksytty/hylätty

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Kurssi järjestetään verkko-opetuksena ajalla 1.8.2020-25.5.2021. Kurssin voi aloittaa haluamanaan ajankohtana ja suorittaa omaan tahtiin. Viiden opintopisteen kurssin mitoitus tarkoittaa noin 3 viikkoa täysipäiväistä työtä, mutta kurssin oppiaineksen omaksumiseen on hyvä varata vähintään 5 viikkoa kalenteriaikaa.
Järjestämistapa

Verkko-opetus

Kohderyhmä

Kurkistuskurssi lukiolaisille/Väyläopintoja

Ilmoittaudu opintoihin
ay477232A Aine- ja energiataseet II (AVOIN YO) 3 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.