ay694964P Näkökulmia suomen kieleen (AVOIN YO) 2 op

Lukuvuosi 2020-2021
7.8.2020–31.7.2021
7.8.2020–18.7.2021
Verkko-opinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1104 Suomen kieli
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
ei paikkasidonnainen
-
0 €

Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin 31.7.2021 asti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee joitakin suomen kielen opintojen sisältöjä.

Sisältö

Suomalaisperäiset kielivähemmistöt, 2010-luvun puhekielen variaatio, murteiden taistelu, valeuutinen tekstilajina, vuorovaikutuksen tutkimus, suomi toisena ja vieraana kielenä.

Toteutustavat

Itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä 54 tuntia.

Esitietovaatimukset

Perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärä.

Yhteydet muihin opintoihin

Korvaa 2 opintopisteen osuuden Kielen kehitys ja vaihtelu -kurssista (694938P).

Oppimateriaali

Verkkomateriaali Moodlessa

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Moodle-tentti.

Opettaja
Niina Kunnas
Arviointiasteikko

hyväksytty/hylätty

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Oulun yliopiston Moodle: https://moodle.oulu.fi/
Järjestämistapa

Kurssi järjestetään jatkuvasti avoinna olevana verkkokurssina Moodle-ympäristössä.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti lukiolaisille ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Ilmoittaudu opintoihin
ay694964P Näkökulmia suomen kieleen (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.