ay700540P Johdanto latinan kieleen I (AVOIN YO) 2 op

Lukuvuosi 2020-2021
-
-
Lähiopinnot
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1112 Antiikin kielet ja kulttuuri
Suomi
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
Kokkola
-
0 €

Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta, aikataulusta ym. löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta: Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tärkeimpiä osia latinan kieliopista ja keskeisestä sanastosta.

Sisältö

Osia latinan kieliopista ja keskeisestä sanastosta

Toteutustavat

Luennot ja harjoitukset

Oppimateriaali

Kallela & Palmén: Clavis Latina I, luvut I-VIII

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentti

Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Järjestämistapa

Kontaktiopetus

Kohderyhmä

Lukiolaiset, avoimen yliopiston opiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay700540P Johdanto latinan kieleen I (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.