ay811372A Software Development, Maintenance and Operations (OPEN UNI) 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
8.9.–29.10.2020
12.8.–6.9.2020
Verkko-opinnot
Monimuoto-opinnot
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
3259 Tietojenkäsittelytiede
Englanti
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €
-
Osaamistavoitteet

After completing the course, the student will able to:
* explain and utilize theories of software evolution,
* utilize the processes, techniques and tools for software deployment, and operations,
* utilize the processes, techniques and tools for software maintenance, as well as
* utilize the processes, techniques and tools to better understand and maintain large code bases.

Sisältö

* Software Maintenance and Evolution
* Software Product Lines
* Software Maintenance and Evolution Models
* DevOps
* Reengineering
* Legacy Systems

Toteutustavat

Lectures (Video): 20 h, exercises / assignments 78 h, weekly study 42 h

Esitietovaatimukset

The required prerequisite is that the student has completed BSc degree as well as has basic knowledge on Software Engineering and programming.

Oppimateriaali

Videos, books, exercises

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Exercises, assignements

Opettaja
Mika Mäntylä
Arviointiasteikko

Numerical scale 1-5 or fail

Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Online studies in Moodle on 8.9.-29.10.2020.
Järjestämistapa

Blended teaching

Kohderyhmä

MSc students, open university students.

Ilmoittaudu opintoihin
ay811372A Software Development, Maintenance and Operations (OPEN UNI) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.