757109P Genetiikan perusteiden luennot 5 op

Lukuvuosi 2020-2021
13.1.–12.5.2021
12.8.–31.12.2020
Verkko-opinnot
Luonnontieteet
3205 Biologia
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75€

Luennot järjestetään Zoomissa ja verkkotehtävät Moodlessa. Opintojakson aikataulu.

Osaamistavoitteet

Tunnistaa ja muistaa genetiikan peruskäsitteitä mendelistisellä ja molekyylitasolla.

Sisältö

1. osa mendelistinen genetiikka, mukaan luettuna kvantitatiivisen ja populaatiogenetiikan alkeet 2. osa molekyyligenetiikka: replikaatio, transkriptio, translaatio, mutaatiot, korjaus. 3. osa valikoituja aiheita kehitysgenetiikan ja terveyden sekä sairauksien genetiikan alueilta.

Toteutustavat

Lu ja sem 50 h, 83 h itsenäistä opiskelua, te.

Esitietovaatimukset

Edellytyksenä kurssille on Solubiologian (750121P) suorittaminen.

Yhteydet muihin opintoihin

Kurssi on edellytyksenä kaikille genetiikan opinnoille.

Oppimateriaali

Aineistot Optimassa. Oppikirjat Klug et al. 2012. Concepts of Genetics (11. ed). Pearson, 896 s. Alberts, B. ym. 2008: Molecular Biology of the Cell (5 th ed.). Garland Science Publishing, London, 1268 s. ISBN: 0815341059.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kotitehtävät, kotitentit, luentopäiväkirja, tentit.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 

Arviointiasteikko

1-5 / hylätty.

Työelämäyhteistyö

Ei.

Opetuksen aika ja paikka
Kevät 2021
Järjestämistapa

Lähiopetus.

Kohderyhmä

BIOL: pakollinen 5 op, BIOK: osat 1 ja 3 3 op.

Lisätiedot

-

Ilmoittaudu opintoihin
757109P Genetiikan perusteiden luennot 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.