766382A Ilmastoviestintä 2 op

Lukuvuosi 2020-2021
8.9.–31.12.2020
26.8.–7.9.2020
Verkko-opinnot
Luonnontieteet
3251 Fysiikka
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
50 paikkaa yliopiston ulkopuolisille osallistujille
30€
Opintojakson aloitustilaisuus 8.9. klo 14:15.
Tilaisuus järjestetään zoomin kautta.
Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija oppii:

  • ymmärtämään ilmastoviestinnän eri muotoja.
  • tunnistamaan ja analysoimaan asioita, jotka tekevät ilmastoviestinnästä
    a) tärkeää, b) haastavaa.
  • ymmärtämään tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmastoviestinnän eri osapuoliin, viestijöihin ja vastaanottajiin.
  • analysoimaan kriittisesti ilmastonmuutokseen liittyvää viestintää.
Sisältö

Ilmastonmuutokseen liittyvän viestinnän eri muodot, siihen vaikuttavien tekijöiden analysointi, haasteet ja vaikuttavan ilmastoviestinnän avaimet.

Toteutustavat

Itsenäistä materiaalin opiskelua 20 h, materiaaliin liittyvät tehtävät 10 h, vertaistyöskentely 10 h, lopputyö 8 h, lähiopetus 6 h

Esitietovaatimukset

Ei, mutta Ilmasto.nyt suositellaan suoritettavaksi.

Oppimateriaali

Kurssimateriaali on luotu DigiCampukseen.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

DigiCampus-materiaaliin liittyvät tehtävät arvioidaan vertaisarvioinnilla. Kurssin lopputyön tulee täyttää annetut kriteerit.

Opettaja
Mira Hulkkonen
Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä.

Järjestämistapa

Etäopetus, mahdollisesti monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Kaikille kiinnostuneille. Mahdollisesti tulossa osaksi sivuainekokonaisuutta (Climate University, Pohjoinen kestävyys).

Ilmoittaudu opintoihin
766382A Ilmastoviestintä 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.