Opiskelijoiden ilmoittautuminen ja opinto-oikeudet (ILPA -järjestelmä)

Oulun yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat ilmoittautuvat opinnot järjestävään oppilaitokseen. Yhteistyöoppilaitoksen opiskelijat suorittavat myös koko opintomaksun opinnot järjestävään oppilaitokseen. Yhteistyöoppilaitoksen oman ilmoittautumisen lisäksi opiskelijat rekisteröityvät ennen opintojen alkua myös Oulun yliopiston avoimeen yliopistoon sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Opinto-oikeuden saaminen ja opintosuoritusten kirjaaminen edellyttävät rekisteröitymistä avoimeen yliopistoon.

Rekisteröityminen yhteistyöoppilaitoksen järjestämissä Oulun yliopiston avoimissa yliopisto-opinnoissa etenee seuraavien vaiheiden mukaan:

 1. Yhteistyöoppilaitos ottaa vastaan opiskelijoiden ilmoittautumiset ja opintomaksut omien käytäntöjensä mukaan.
   
 2. Kun opintojakson/opintokokonaisuuden käynnistyminen yhteistyöoppilaitoksessa on varmistunut, oppilaitos pyytää rekisteröitymislinkit sopimusliitteessä mainituilta yhteyshenkilöiltä opiskelijoidensa rekisteröitymistä varten. Rekisteröitymislinkkejä voi pyytää eri opintoihin erikseen tai useampaan opintokokonaisuuteen tai -jaksoon yhdellä kertaa. Pyyntö tehdään verkkolomakkeen kautta: www.oulu.fi/avoinyliopisto/rekisteroitymislinkit
   
 3. Yhteistyöoppilaitos lähettää opintojakson/opintokokonaisuuden rekisteröitymislinkin oppilaitokseen ilmoittautuneille opiskelijoille ja ohjeistaa opiskelijat rekisteröitymään ILPA-järjestelmässä ennen opintojen alkua. Jokaiselle yhteistyöoppilaitoksen opintojaksolle/opintokokonaisuudelle on oma rekisteröitymislinkki. Oikean rekisteröitymislinkin toimittaminen opiskelijoille on ehdottoman tärkeää.

Huomioitavaa:

 • Mikäli opiskelija ei voi rekisteröityä ILPA-järjestelmän kautta (verkkopankkitunnusten puuttuessa), yhteistyöoppilaitoksen tulee toimittaa opintojakson tiedot ja opiskelijan ilmoittautumistiedot osoitteeseen avoin.yliopisto(at)oulu.fi opinto-oikeuden kirjaamista varten.
   
 • Rekisteröitymislinkin toimittaminen opiskelijoille hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua on tärkeää, koska opinnoissa tarvittavien käyttäjätunnusten saaminen edellyttää rekisteröitymistä avoimeen yliopistoon. Useampaa yksittäistä opintojaksoa suorittavan opiskelijan on rekisteröidyttävä jokaiselle opintojaksolle erikseen (jokaisesta opintojaksosta toimitetaan oma rekisteröitymislinkki).
   
 • Koko opintokokonaisuuteen ilmoittautuneiden opiskelijoiden ei tarvitse rekisteröityä erikseen saman opintokokonaisuuden alajaksoille.
   
 • Yhteistyöoppilaitoksen opiskelija saa Oulun yliopiston käyttäjätunnuksen ja salasanan ilmoittauduttuaan opintoihin.

Viimeksi päivitetty: 14.2.2018