Avoimen väylää kehitetään yhteishankkeen avulla

Alkusyksysta käynnistynyt Toinen reitti yliopistoon -hanke pyrkii lisäämään mahdollisuuksia opiskelijoille osoittaa kelpoisuuttaan yliopisto-opintoihin.

Oulun yliopisto on mukana Toinen reitti yliopistoon -yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää ja pilotoida vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kun korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan vuoteen 2020 mennessä. Käytännössä opiskelija osoittaisi osaamistaan ja opiskeluvalmiuttaan avoimia yliopisto-opintoja tehden. Sovitun opintomäärän myötä opiskelija voisi päästä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi.

Hankkeessa on mukana 11 yliopistoa ja noin 30 oppiainetta. Suunnittelussa on kolmea erilaista reittiä todistusvalinnan rinnalle: yhden vaihtoehdon toisen asteen opiskelijoille, toisen ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja kolmannen työelämän tarpeisiin.

Ensimmäisen reitin kohderyhmänä ovat korkeakouluopintoihin tähtäävät toisen asteen opiskelijat. Tavoitteena on luoda malleja toisen asteen opiskelijoille tarjottavista opinnoista, jotka mahdollistavat joustavan valinnan yliopistoon. Opiskelijoilla olisi näin mahdollista myös kokeilla, mikä oppiaine häntä kiinnostaisi ja haluaisiko hän opiskella sitä korkeakoulussa.

Toisen reitin kohderyhmänä ovat toisen asteen opinnot suorittaneet opiskelijat, jotka tavoittelevat tutkinto-opiskelua. Ylioppilaskirjoitusten arvosanojen korottamisen sijaan opiskelija tekee avoimia yliopisto-opintoja ja hakee niiden pohjalta tutkinto-opiskelijaksi, vaihtoehtona todistusvalinnalle ja pääsykokeelle.

Kolmannen reitin kohderyhmänä ovat erityisesti jo työelämässä olevat eri-ikäiset aikuiset. Avoin yliopisto ja siellä suoritetut tutkintojen osat palvelevat jo nykyisellään monia aikuisia täydennys- ja uudelleenkoulutuksena. Koska kokonaisten tutkintojen asema työmarkkinoilla on kuitenkin yksittäisiä suorituksia vahvempi, on tärkeää, että myös aikuisilla on mahdollisuus täydentää osaamistaan aina tutkintoon saakka.

Vaihtoehtoisten reittien lisäksi hankkeessa kehitetään uusiin väyliin liittyviä neuvonta- ja opintopalveluita. Kehittämistyö on alkanut syyskuussa, ja ensimmäisiä pilotteja odotetaan jo ensi vuonna.

Toinen reitti yliopistoon on osa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kärkihanketta. 

Lisätietoja:

Oulun yliopistossa hankkeen koordinoinnista vastaa Diana Yletyinen (diana.yletyinen@oulu.fi, puh. +358503200417). Lue lisää: https://www.jyu.fi/try 

Viimeksi päivitetty: 20.11.2018