Avoimen väylä - tavoitteena tutkinto

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tätä valintatapaa kutsutaan avoimen väyläksi.  Avoimen väylä ei kuitenkaan tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi, vaan opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteista kerrotaan tarkemmin Opintopolussa. 

Avoimen yliopiston opiskelijan päästyä yliopiston perustutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, hän voi hyväksyttää avoimessa yliopistossa suoritetut väyläopinnot ja mahdollisesti muitakin suorittamiaan opintoja osaksi tutkintoaan. Hyväksi luettavien opintojen laajuuteen vaikuttavat kyseessä olevan tutkinto-ohjelman opintojen rakenne (mm. ohjelman pakollisten ja valinnaisten opintojen määrä) ja opiskelijan suorittamien opintojen ala.

Keväällä 2019 Oulun yliopistossa on avoimen väylän paikkoja avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille seuraavasti:

HUOM! Yhteishaku on päättynyt.

Kevään 2020 haussa avoimen väyliä lisätään merkittävästi. Suunnitelmissa on, että vuonna 2020 avoimen yliopiston väyliä avataan seuraaviin hakukohteisiin: englannin kieli, ruotsin kieli, suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, saamen kieli, historia ja tieteiden ja aatteiden historia, informaatiotutkimus, kulttuuriantropologia ja arkeologia, logopedia, kasvatustieteet, varhaiskasvatus, kauppatieteet, tietojenkäsittelytiede, tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, prosessitekniikka, ympäristötekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, konetekniikka, matematiikka ja fysiikka, kemia, maantiede, biologia ja biokemia. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet hyväksytään viimeistään syksyllä 2019. Päätöksistä liittyen avoimiin väyliin tiedotetaan näillä verkkosivuilla.

Lisätietoja saat koulutuksen lähipalveluista. Valintaperusteisiin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä myös Oulun yliopiston hakijapalveluihin: hakijapalvelut(at)oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 21.5.2019