Avoimen väylä - tie tutkintoon

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa suorittamiesi opintojen perusteella

Avoimen väylä

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tätä valintatapaa kutsutaan avoimen väyläksi. Opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti, joten avoimen väylä ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi. Kunkin hakukohteet valintaperusteet kuvataan Opintopolussa. 

Katso video avoimen väylästä.

Miksi avoimen väylä?

Hae Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta

Avoimen väylän opintojen aikana opit akateemisia taitoja

Avoimen väylän opinnot hyväksiluetaan hakemaasi tutkinto-ohjelmaan

Pääset tutustumaan tavoittelemaasi alaan ja saat opiskelukokemusta

 

Miten toimin?

Jos harkitset avoimen väylän kautta hakemista, opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Hakeminen avoimen väylän kautta tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolussa. Kevään 2021 yhteishaku on 17.3. - 31.3.2021. Opiskelijavalinnat tehdään kunkin hakukohteen valintaperusteiden mukaisesti. Vaadittavien väyläopintojen määrä voi vaihdella 10 opintopisteestä 60 opintopisteeseen. Valintaperusteet määrittelevät, millainen kokonaisuus avoimen yliopiston opintoja sinun on suoritettava, jotta voit hakea avoimen väylän kautta. Tarkista hakukohteesi valintaperusteet aina jo ennen kuin aloitat avoimen opinnot!

 

"Avoimen väylä on erinomainen ja ehdottomasti säilytettävä tapa päästä tutkinto-opiskelijaksi."

Avoimen väylän hakukohteet

Avoimen väylä ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi, vaan opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti.

Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä valintaperusteet. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen. Huomaa, että Opintopolussa avoimen väylästä käytetään kahta eri nimitystä: avoimen väylä tai alan opinnot. Lisäksi osassa hakukohteita avoimen väylä voi olla valintatapajonona ja osassa erillisenä hakukohteena.

Näiltä sivuilta löydät hakukohteittain lisätietoa avoimen väylän valintaan tarvittavista suorituksista, sekä linkin virallisiin Opintopolussa oleviin valintaperusteisiin. 

 

Kauppatieteiden korkeakoulututkinto avaa ovia monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, myös kansainvälisille areenoille. Kauppakorkeakouluista valmistuneet ovat tutkimusten mukaan sekä työllistymisen että palkkauksen osalta kaikkien valmistuneiden kärkeä.  

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Kauppatieteet, kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

Huomaa, että kauppatieteiden avoimen väylän opinnot ovat alkaneet jo kesällä! Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta.

 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka ovat aidosti kansainvälisiä teollisuuden aloja. Oulun seudun  ict-alan yritykset ovat globaalisti merkittäviä ja niiden verkostot kattavat koko maailman.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

                            

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, Elektroniikan ja tietoliikenteen tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
      
 

      

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Opintojaksolla Matriisialgebra 5op, on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojaksoja voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta. Kaikki näistä opintojaksoista kelpaavat avoimen väylän valinnassa. 

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 

Prosessitekniikka kattaa Suomen suurimmat teollisuudenalat: metalli-, kemian- ja metsäteollisuuden. Ympäristön hyvinvointi, luonnonvarojen ja energian riittävyys ja käytön tehokkuus, uusiutuvien materiaalien käyttö sekä kiertotalous ovat prosessitekniikan koulutuksen kantavia teemoja.

 Lue lisää alasta

Tässä esitetään avoimen väylät kandi+maisteriohjelmiin (3v+2v) sekä pelkästään maisteriohjelmiin (2v)

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Prosessitekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Tekniikan matematiikan opintojaksoilla (Differentiaaliyhtälöt, Matematiikan peruskurssi II, Matriisialgebra) on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojaksoja voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta. Kaikki näistä opintojaksoista kelpaavat avoimen väylän valinnassa.

Prosessitekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 

Avoimen väylä, Prosessitekniikka, Prosessitekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.

Opintopolkuun


Hakijalla tulee olla suoritettuna 30 op tekniikan yliopisto-opintoja.

Seuraavat opinnot ovat Oulun yliopiston opintojaksoja, mutta sisällöllisesti samankaltaiset muiden yliopistojen opinnot voidaan rinnastaa vastaaviksi.

Tekniikan matematiikan opintojaksot (15 op) (pakolliset):

Aiempaa osaamista täydentävät opinnot (valitse itsellesi osaamistasi täydentävät 10 op):

 • 477401A Termodynaamiset tasapainot (5 op)
 • 477221A Aine- ja energiataseet (5 op) tai
 • ay477231A Aine- ja energiataseet I (2 op)  ja
 • ay477232A Aine- ja energiataseet II (3 op)
 • 477052A Virtaustekniikka (5 op)
 • 477323A Aineen- ja lämmönsiirto (5 op)
 • 477122A Jauheiden ja suspensioiden käsittely (5 op) 
 • 477222A Reaktorianalyysi (5 op) 
 • 477304A Erotusprosessit (5 op)
 • 477622A Säätöjärjestelmien suunnittelu (5 op)
 • 477501A Prosessidynamiikka (5 op)

Valitaan yksi opintojakso (5 op) DI-tutkintoon valittavan opintosuunnan mukaisesti:

Automaatiotekniikka: 

 • 477624S Säätötekniikan menetelmät (5 op) tai 
 • 477509S Datapohjainen mallinnus (5 op) 
 • 477524S Prosessien optimointi (5op)

Biotuotetekniikka: 

 • 477123S Chemical processing of biomasses (5 op)
 • 477124S Mechanical processing of biomasses (5 op)

Kemiantekniikka: 

 • 477204S Kemiantekniikan termodynamiikka (5 op) tai 
 • 477309S Process and Environmental Catalysis (5 op)

Prosessimetallurgia: 

 • 477416S Korkealämpötilaprosessit (5 op)
 • 477417S Korkealämpötilakemia (5 op)
 • 782640S Hydrometallurgisten prosessien kemia (5 op)

 

Ympäristötekniikalla pyritään ympäristön hyvinvointiin kehittäen ihmisen toimintaa luonnon ja asutun ympäristön kannalta kestäväksi. Ympäristötekniikan osaamisen vahvana pohjana ovat prosessitekniikan keinot ja menetelmät, joita hyödynnetään niin teollisuusympäristöissä kuin luonnon omissa vesiprosesseissakin.

 Lue lisää alasta

Tässä esitetään avoimen väylät kandi+maisteriohjelmiin (3v+2v) sekä pelkästään maisteriohjelmiin (2v)

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Ympäristötekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä, hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Tekniikan matematiikan opintojaksoilla (Differentiaaliyhtälöt, Matematiikan peruskurssi II, Matriisialgebra), on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojaksoja voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta. Kaikki näistä opintojaksoista kelpaavat avoimen väylän valinnassa.

Ympäristötekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 

Avoimen väylä, Ympäristötekniikka, Ympäristötekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna 30 opintopistettä tekniikan opintoja

Seuraavat opinnot ovat Oulun yliopiston opintojaksoja, mutta sisällöllisesti samankaltaiset muiden yliopistojen opinnot voidaan rinnastaa vastaaviksi.

Tekniikan matematiikan opintojaksot (15 op) (pakolliset):

Aiempaa osaamista täydentävät opinnot (valitse itsellesi osaamistasi täydentävät 10 op):

 • 477052A Virtaustekniikka (5 op)
 • 477221A Aine- ja energiataseet (5 op) tai                              
 • ay477231A Aine- ja energiataseet I, 2 op  ja
 • ay477232A Aine- ja energiataseet II, 3 op
 • 477222A Reaktorianalyysi (5 op)
 • 477304A Erotusprosessit (5 op)
 • 477323A Aineen- ja lämmönsiirto (5 op)
 • 477401A Termodynaamiset tasapainot (5 op)
 • 488102A Hydrologiset prosessit (5 op)
 • 485301A Geotekniikan perusteet (5 op)
 • 488142A Ympäristölainsäädäntö ja YVA (5 op)
 • 488212A Katalyysin perusteet (5 op)
 • 488213A Ilmansuojelutekniikan perusteet (5 op)
 • 488208A Energian tuotanto ja käyttö (5 op)

Valitaan yksi opintojakso (5 op) DI-tutkintoon valittavan opintosuunnan mukaisesti:

Kestävät energiajärjestelmät:

 • 488209S Renewable Energy (5 op)
 • 488507S Energy Systems Engineering (5 op)
 • 488506S Sustainable Urban Energy (5 op)

Teollisuuden ympäristötekniikka:

 • 477309S Process and environmental catalysis (5 op)
 • 488209S Renewable Energy (5 op)
 • 488215S Industry and Environment (5 op)

Vesi- ja ympäristötekniikka:

 • 488110S Water and Wastewater Treatment (5 op)
 • 488134S Hydrogeology and groundwater engineering (5 op)
 • 488144A Water distribution and sewage networks (5 op)

Tekniikan matematiikan opintojaksoilla (Differentiaaliyhtälöt, Matematiikan peruskurssi II, Matriisialgebra), on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojaksoja voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta. Kaikki näistä opintojaksoista kelpaavat avoimen väylän valinnassa.

Ympäristötekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka kehittyvät nopeasti. Uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita. Myös yhdyskuntien perusrakenteiden ylläpito sekä kasvava rakennuskanta tarjoavat monipuolisia tehtäviä..

 Lue lisää alasta

Tässä esitetään avoimen väylät kandi+maisteriohjelmiin (3v+2v) sekä pelkästään maisteriohjelmiin (2v).

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Tekniikan matematiikan opintojaksoilla (Differentiaaliyhtälöt, Matematiikan peruskurssi II) on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojaksoja voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 

Avoimen väylä, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan maisteriohjelma, diplomi-insinööri (2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna 30 opintopisteitä tekniikan opintoja

Seuraavat opinnot ovat Oulun yliopiston opintojaksoja, mutta sisällöllisesti samankaltaiset muiden yliopistojen opinnot voidaan rinnastaa vastaaviksi.

Tekniikan matematiikan opintojaksot (10 op) (pakolliset):

Aiempaa osaamista täydentävät opinnot (valitse itsellesi osaamistasi täydentävät 15 op):

 • 461103A Lujuusoppi I (5 op)
 • 461011A Lujuusoppi II (5 op)
 • 461102A Statiikka (5 op)
 • 461107A Elementtimenetelmät I (5 op)
 • 485101A Talonrakennuksen perusteet (5 op)
 • 485102A Rakennesuunnittelun perusteet (5 op)
 • 485103A Building Physics (5 op)
 • 485105A Betoniteknologia (5 op)
 • 485106A Betonirakenteiden suunnittelu (5 op)
 • 485108A Teräsrakenteiden suunnittelu ja teräsrakentaminen (5 op)
 • 485110A Puurakenteiden suunnittelu (5 op)
 • 485301A Geotekniikan perusteet (5 op)
 • 485302A Pohjarakentaminen (5 op)
 • 485303A Maamekaniikka (5 op)
 • 488102A Hydrologiset prosessit (5 op)
 • 488144A Water distribution and wastewater networks (5 op)
 • 485403A Tietekniikan perusteet (5 op)

Valitaan yksi opintojakso (5 op) DI-tutkintoon valittavan opintosuunnan mukaisesti:

Rakennesuunnittelu:

 • 485116S Betonirakenteiden suunnittelun jatkokurssi (5 op)
 • 485118S Teräsrakenteiden suunnittelu (5 op)
 • 485109A Rakennesuunnittelun laskentamenetelmät (5 op)

Yhdyskuntatekniikka:

 • 485304S Yhdyskuntien geotekniikka (5 op)
 • 485308S Pohjarakenteiden suunnittelu (5 op)
 • 485306S Geoympäristötekniikka (5 op)
 • 485404S Tien suunnittelu ja rakentaminen (5 op)

Tekniikan matematiikan opintojaksoilla (Differentiaaliyhtälöt, Matematiikan peruskurssi II) on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojaksoja voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 

Konetekniikkaa sovelletaan hyvin erilaisiin kohteisiin ja se on osa jokapäiväistä elinympäristöämme. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka tuntevat erilaisille laitteille, rakenteille ja koneille asetetut vaatimukset sekä osaavat suunnitella ja kehittää niiden toimintaa, luotettavuutta ja materiaaleja.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Opintojaksolla ( Matematiikan peruskurssi II, ) on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojakson voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta.

Konetekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

Oulun yliopistossa tehdään maailmanluokan tutkimusta konenäön, lääketieteen tekniikan, älykkään informaationkäsittelyn, tietoturvan sekä jokapaikan tietotekniikan alueilla. Nämä tutkimusalueet ovat vahvasti esillä myös tietotekniikan koulutuksessa. Tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka hallitsevat tietotekniikan keskeiset käsitteet, menetelmät ja teknologiat sekä osaavat soveltaa luovalla ja kriittisellä tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Opintojaksolla Matriisialgebra 5op on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojakson voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta.

Tietotekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia. 
 

Oulun yliopistolla on pitkä perinne lääketieteen tekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Lääketieteen tekniikka on nopeasti kehittyvä poikkitieteellinen ala, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia uutta teknologiaa hyödyntäen. Sovelluskohteina ovat esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut, sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja muuhun hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvat ratkaisut.

Kansallisesti terveysteknologia on nopeasti kasvava, Suomen suurin korkean teknologian vientiala. Terveydenhuollon digitalisaatio ja Sote-uudistus lisäävät asiantuntijoiden tarvetta entisestään

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Maisterihaku, Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma, Diplomi-insinööri TAI Terveystieteiden maisteri (2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun


Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat kolme opintojaksoa: 

Opintojaksolla Matriisialgebra 5op, on useita toteutuksia, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman. Opintojakson voi suorittaa sekä syksyn että kevään aikana. Opintojaksokuvaukset löytyvät sekä Tst:n että Ttk:n avoimen yo:n lv. 2020-21 tarjonnasta.

 

Informaatioteknologiaa on kaikkialla ympärillämme. Tietokoneiden ja kännyköiden lisäksi ohjelmistot ohjaavat muun muassa rakennuksia, autoja, tehtaita, pölynimureita ja elokuvien animaatiohahmoja. Älyä jopa puetaan päälle. Tietojenkäsittelytieteilijöille teknologia ei ole vain sähköisiä laitteita tai monimutkaista koodia. Tavoitteena on tuoda todellista lisäarvoa ohjelmistoja käyttäville ihmisille ja tietojärjestelmiä hyödyntäville organisaatioille.

 Lue lisää alasta

Tässä esitetään avoimen väylät kandi+maisteriohjelmiin (3v+2v) sekä pelkästään maisteriohjelmiin (2v)

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.

Opintopolkuun


Hakijalla tulee olla suoritettuna 15 opintopistettä tietojenkäsittelytieteen kandidaattivaiheen opintoja. Avoimen yliopiston tarjonnassa on seitsemän tietojenkäsittelytieteen kandidaattivaiheen opintojaksoa, joista avoimen väylään vaadittavat 15 op voidaan valita seuraavista:

Tietojenkäsittelytieteen avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v).

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijan tulee olla suorittanut vähintään kolme (3) seuraavista Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisista tietojenkäsittelytieteiden maisteriohjelman opinnoista 

 

Biologian tutkinto-ohjelmassa opiskelija omaksuu perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta; geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman ympäristön kanssa.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijan on oltava suorittanut vähintään 30 opintopistettä  luonnontieteellisiä opintoja. Näistä opinnoista biologian opintoja tulee olla vähintään 15 opintopistettä 

Biologian opinnot voivat koostua seuraavista Oulun avoimen yliopiston kursseista, jotka ovat biologian tutkinto-ohjelman vaatimusten mukaisia:

Opinnot voivat olla myös osin tai kokonaan muiden yliopistojen vastaavista biologian opintojaksoista.

 

Biokemian tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, joilla on laaja tietämys biokemiasta ja sen eri osa-alueista. Biokemistit osaavat suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita sekä raportoida tulokset noudattaen tieteellisiä periaatteita. Biokemian tutkinto-ohjelmasta valmistuu sekä luonnontieteiden kandidaatteja että filosofian maistereita, jotka ovat suuntautuneet molekyylilääketieteeseen tai proteiinitieteeseen ja bioteknologiaan.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijan tulee olla  suorittanut vähintään 10 opintopistettä biokemian kandidaatin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa vastaavia opintoja. Opinnot voivat olla joko tässä luetellut kolme Oulun yliopiston verkkokurssia, tai osin tai kokonaan koostua myös muualla tarjolla olevista vastaavat asiat sisältävistä kursseista.

Biokemian avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia. 

 

Matematiikka on luonnon ja teknologian kieli. Teknologian kehitys puolestaan nojaa fysiikan lakeihin. Matematiikan ja fysiikan koulutuksessa oppii analyyttista ja loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Matematiikka ja fysiikka, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalta vaaditaan vähintään 15 op yliopistotasoisia (tutkintoon hyväksiluettavia) matematiikan ja/tai fysiikan opintoja, joita ei ole sisällytetty aiempaan tutkintoon.

 

Kemian osaaja hahmottaa ympäröivän maailmamme alkuaine- ja molekyylitasolta. Hänellä on keinot tarkastella kemiallisen maailman syy- ja seuraussuhteita kemian lainalaisuuksien pohjalta. Kemistillä on käsissään tiedolliset ja taidolliset työkalut, joiden avulla hän pystyy löytämään ratkaisun avaimia keskeisiin globaaleihin ongelmiin, kuten puhtaan veden riittävyyteen sekä energian tuottamiseen kestävin menetelmin.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun 


Alan opintojen perusteella hyväksyttäviltä edellytetään vähintään 25 op Oulun yliopiston kemian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiseen kandidaatintutkintoon hyväksiluettavia kemian, fysiikan ja/tai matematiikan yliopisto-opintoja.

Opintoina huomioidaan myös muussa suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa, kesäyliopistossa tai vastaavassa suoritetut opinnot
 
 

Maantiede on luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala. Sen tarkastelukohteina ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun


Hakijan tulee olla suorittanut 25 opintopistettä maantieteen perusopintoja.

 

Geotieteet on luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala. Sen tarkastelukohteina ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Geotieteet, Geotieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

 

Opetus- ja opiskelukieli on englanti, ja opinnot koostuvat monipuolisista kieleen, kielenoppimiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvistä kursseista, jotka toteutetaan yleissivistävällä otteella työelämän tarpeita silmällä pitäen.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Englannin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna 25 opintopistettä englannin kielen /englantilaisen filologian perusopintoja

Oulun avoimen yliopiston tarjonnassa olevat englannin kielen opinnot tästä linkistä.

 

Ruotsin kielestä valmistuneilla on hyvä ruotsin kielen taito ja valmiudet toimia yrityselämässä kielten, viestinnän ja kulttuurien asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kieltenopettajina, yritysviestinnän ammattilaisina, kääntäjinä, tutkijoina tai matkailualalla.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Ruotsin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 opintopistettä ruotsin kielen perusopintoja. Oulun avoimen yliopiston tarjonnassa olevat ruotsin kielen opinnot tästä

 

Suomen kielessä tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

 Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 opintopistettä suomen kielen tai kirjallisuuden perusopintoja. Oulun avoimen yliopiston tarjonnassa olevat suomen kielen opinnot tästä

Saamen kieli on kielitieteellinen oppiaine, jossa kieli on sekä väline että tutkimuksen kohde. Kursseilla perehdytään mm. saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin, puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin sekä kielen rakenteeseen, äänteisiin, sanojen ja lauseiden muodostumiseen.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Saamen kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 opintopistettä pohjoissaamen, inarinsaamen tai koltansaamen perusopintoja. Oulun avoimen yliopiston tarjonnassa olevat saamen kielen opinnot tästä

Historia-alan ammattilaisilla on vankka näkemys yhteiskunnasta ja sen kehityksestä. He pätevöityvät jo opintojensa aikana tiedon analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijoiksi. Samalla he oppivat arvioimaan kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 25 opintopisteenverran historian perusopintoja. Oulun avoimen yliopiston tarjonnassa olevat historian opinnot tästä

Informaatiotutkimus on viestintätiede. Se on ihmistiede, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisten ja tiedon vuorovaikutuksesta arkielämän ja työn ympäristöissä. Tässä tiedon vaikuttavuus sekä informaatio-, media- ja monilukutaidot ovat tärkeitä. Opinnot valmistavat suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatyöhön. Tällaisia tehtäviä on yrityksissä, kirjastoissa, arkistoissa, museoissa, järjestöissä tai opetuksen ja hallinnon aloilla.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalta edellytetään, etä hän on suorittanut vähintään 25 opintopistettä informaatiotutkimuksen perusopintoja.
 

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisissä perusopinnoissa opiskelija saa yleiskatsauksen kummastakin oppiaineesta. Oppiaineissa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Opinnoissa perehdytään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan sekä kulttuurien syntyyn.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Kulttuuriantropologia ja arkeologia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.
 

Opintopolkuun

Hakijalta edellytetään, että hän on suoritanut vähintään 25 opintopistettä kulttuuriantropologian ja/tai arkeologian perusopintoja. Oulun avoimen yliopiston tarjonnassa olevat kulttuuriantropologian ja arkeologian opinnot tästä

Logopedian koulutuksessa opiskelijat kouluttautuvat monialaisiksi osaajiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitifeteisyydellä.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.

Opintopolkuun

Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut vähintään 25 opintopisteen verran logopedian perusopintoja. Oulun avoimen yliopiston tarjonnassa olevat logopedian opinnot tästä

Kasvatustieteiden koulutuksessa kandidaatin tutkinto on laaja-alainen kasvatusalan tutkimukseen, teoriasuuntauksiin ja työtehtäviin orientoiva perustutkinto, jonka sisällössä painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden toimintaan. Koulutuksessa perehdytään kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnitteluun, konsultaation perusteisiin sekä työtehtäviin kasvatus- ja opetusalan organisaatioissa.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Kasvatustieteet, Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.

Opintopolkuun

 

Oulun yliopiston Hoitotieteen maisteriohjelman tuottama terveystieteiden maisterin tutkinto on hoitotieteen pääaineeseen syventyvä tutkinto, jonka perustana ovat tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat sekä työelämälähtöisyys. Hoitotieteen opintojen myötä opiskelija saavuttaa laaja-alaiset valmiudet toimia monipuolisissa tehtävissä esimerkiksi tutkijana, asiantuntijana ja johtajana hyvinvointi- ja terveysaloilla yhdessä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja yrittäjien kanssa

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Maisterihaku, Hoitotiede, Hoitotieteen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.


Opintopolkuun

Hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä hoitotieteen maisteriohjelman opetussuunnitelmaa vastaavia syventäviä opintoja. Opinnot voivat olla joko tässä luetellut neljä (4) Oulun yliopiston opintojaksoa, tai osin tai kokonaan koostua myös muualla tarjolla olevista vastaavat asiat sisältävistä syventävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen yllä oleville opintojaksoille tapahtuu Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta.

 

Terveyshallintotieteen tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ja ymmärtää uudistuvaa sosiaali- ja terveysalan johtamista sekä terveyspalveluja ja palvelujärjestelmää. Tutkimus kohdentuu terveyspalveluihin sekä niiden kehittämistyöhön, muutosprosesseihin ja projekteihin sosiaali- ja terveysalalla etenkin organisaatio- ja työyksikkötasolla. Terveyshallintotieteen opintojen aikana opiskelija saavuttaa hyvät valmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön, terveydenhuollon vaativien asiantuntija- ja kehitystehtävien hoitamiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön. 

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Maisterihaku, Terveyshallintotiede, Terveyshallintotieteen maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.


Opintopolkuun

Hakijan tulee olla suorittanut vähintään 25 opintopistettä terveyshallintotieteen maisteriohjelman opetussuunnitelmaa vastaavia syventäviä opintoja. Opinnot voivat olla joko tässä luetellut neljä (4) Oulun yliopiston opintojaksoa, tai osin/kokonaan koostua myös muualla tarjolla olevista yliopistotasoisista syventävistä opintojaksoista, jotka ovat vastaavia sisällöiltään.

Ilmoittautuminen yllä oleville opintojaksoille tapahtuu Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta. 

 

Terveystieteiden opettajan opinnot perustuvat hoitotieteelliseen sekä didaktiikan alan tutkimukseen ja kytkeytyvät näyttöön perustuvan hoitotyön, sen koulutuksen ja johtamisen käytäntöihin. Keskeistä on oppimisen ja opetustoiminnan kytkeminen terveyteen ja terveyskäsitteeseen. Terveystieteiden opettajat toimivat esimerkiksi opettajina, tutkijoina sekä terveysalan asiantuntijoina kehittämis-, tutkimus- ja konsultointityössä sosiaali- ja terveysaloilla.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä 2021

Maisterihaku, Terveystiede, Terveystieteiden opettajan maisteriohjelma, terveystieteiden maisteri (2v)

Valintaperusteet kuvataan kokonaisuudessaan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä Hakeminen.  Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.  Alempana tällä sivustolla näkyvät ainoastaan valintaan tarvittavat opintojaksot. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot.

Opintopolkuun

Hakijan tulee olla suorittanut vähintään 20 opintopistettä terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa vastaavia syventäviä opintoja. Opinnot voivat olla joko tässä luetellut neljä (4) Oulun yliopiston opintojaksoa, tai osin tai kokonaan koostua myös muualla tarjolla olevista vastaavat asiat sisältävistä syventävistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen yllä oleville opintojaksoille tapahtuu Keski-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta.

 

 

Hakukohteet yhteishaussa 2021

Opintopolusta löydät viralliset valintaperusteet vuoden 2021 kaikkien avoimen väylän hakukohteiden osalta. Valintaperusteet kuvataan hakukohteen välilehdellä valintaperusteet. 

Mistä tukea ja neuvontaa?

Avoimen väylän kautta hakemiseen liittyen saat neuvontaa yliopiston hakijapalveluista hakijapalvelut(at)oulu.fi. Avoimen yliopiston opintoihin liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen avoin.yliopisto(at)oulu.fi. Tutustu myös opiskelun ohjeisiin.