Avoimen väylä - tie tutkintoon

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa suorittamiesi opintojen perusteella

Avoimen väylä

Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tätä valintatapaa kutsutaan avoimen väyläksi. Opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti, joten avoimen väylä ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi. Kunkin hakukohteet valintaperusteet kuvataan Opintopolussa syksystä 2019 lähtien. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen. Tutustu avoimen väylän hyväksyttyihin valintaperusteisiin näillä nettisivuilla kunkin avoimen väylän hakukohteet -kohdasta. Valintaperusteet poistuvat näiltä nettisivuilta syksyllä 2019 ja silloin ne löytyvät vain Opintopolusta.

Miksi avoimen väylä?

Hae Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta

Avoimen väylän opintojen aikana opit akateemisia taitoja

Avoimen väylän opinnot hyväksiluetaan hakemaasi tutkinto-ohjelmaan

Pääset tutustumaan tavoittelemaasi alaan ja saat opiskelukokemusta

 

Miten toimin?

Jos harkitset avoimen väylän kautta hakemista, opintojen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Hakeminen avoimen väylän kautta tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolussa. Kevään 2020 yhteishaku on 18.3.–1.4.2020. Opiskelijavalinnat tehdään ko. hakukohteen valintaperusteiden mukaisesti. Vaadittavien väyläopintojen määrä voi vaihdella 10 opintopisteestä 60 opintopisteeseen. Valintaperusteet määrittelevät, millainen kokonaisuus avoimen yliopiston opintoja sinun on suoritettava, jotta voit hakea avoimen väylän kautta. Tarkista hakukohteesi valintaperusteet aina jo ennen kuin aloitat avoimen opinnot!

 

"Avoimen väylä on erinomainen ja ehdottomasti säilytettävä tapa päästä tutkinto-opiskelijaksi."

Avoimen väylän hakukohteet

Avoimen väylä ei tarkoita automaattista siirtymistä tutkinto-opiskelijaksi, vaan opiskelijavalinnat tehdään tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaisesti. Tutustu avoimen väylän hyväksyttyihin valintaperusteisiin näillä nettisivuilla kunkin avoimen väylän hakukohteet -kohdasta. Valintaperusteet lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä. Valintaperusteet poistuvat näiltä nettisivuilta syksyllä 2019 ja silloin ne löytyvät vain Opintopolusta. Ensimmäiset päätökset vuoden 2020 valintaperusteista on jo tehty. Pääsääntöisesti valintaperusteet hyväksytään kesällä 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteet kuvataan Opintopolussa, hakukohteen välilehdellä hakeminen ja ne löytyvät Opintopolussa syksystä 2019 lähtien. Opintopolku on virallinen tietolähde valintoihin liittyen.

Kauppatieteiden korkeakoulututkinto avaa ovia monipuolisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, myös kansainvälisille areenoille. Kauppakorkeakouluista valmistuneet ovat tutkimusten mukaan sekä työllistymisen että palkkauksen osalta kaikkien valmistuneiden kärkeä. 

Voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi, kun täytät valintaperusteissa olevat hakukelpoisuusehdot. 

Huomaa, että kauppatieteiden avoimen väylän opinnot alkavat jo kesällä! Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Avoimen väylä, Kauppatieteet, kauppatieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 20, joista 0 varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijalla tulee olla suoritettuna yliopistotasoisia Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkintorakenteen mukaisia kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja 39 opintopisteen verran seuraavasti:

Vaaditut opinnot voivat olla korkeintaan 5 vuotta vanhoja ja ne eivät saa sisältyä toiseen tutkintoon. Opinnot voi suorittaa avoimina yliopisto-opintoina Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa, mutta myös toisessa suomalaisessa yliopistossa suoritetut opinnot huomioidaan, mikäli opintojaksot ovat sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan vastaavia. Vaadittujen opintojen lisäksi mahdollisesti muut suoritetut tutkintorakenteen mukaiset opinnot eivät vaikuta valintaan, mutta ne voidaan myöhemmin hyväksilukea tutkintoon, mikäli hakija tulee hyväksytyksi.

Vaadittujen opintojen tulee olla suoritettuna ja näkyvillä opintosuoritusotteella hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijan tulee liittää opintosuoritusotteet hakemukselle hakuajan päättymiseen mennessä. Jos opinnot on suoritettu toisessa yliopistossa, liitteeksi vaaditaan myös viralliset opintojaksokuvaukset.

Voidakseen tulla hyväksytyksi, hakijan suorittamien kauppatieteiden opintojaksojen aritmeettisen keskiarvon on oltava vähintään 3. Hakukelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat pisteytetään yllä mainittujen kauppatieteiden opintojaksojen aritmeettisen keskiarvon perusteella ja asetetaan pisteiden mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa edelle asetetaan toisen kotimaisen kielen suorittanut tai paremmalla arvosanalla suorittanut hakija. Mikäli viimeistä aloituspaikkaa kohti on vielä tämän jälkeen kaksi tai useampi tasavertainen hakija, kaikki tasavertaiset hakijat hyväksytään.

Hakukelpoisuus

Yleinen korkeakoulukelpoisuus.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka ovat aidosti kansainvälisiä teollisuuden aloja. Oulun seudun  ict-alan yritykset ovat globaalisti merkittäviä ja niiden verkostot kattavat koko maailman.

Elektroonikkan ja tietoliikennetekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Avoimen väylä, Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v+2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 10, joista 5 (50%) varataan ensikertalaisille.

Hakukelpoisuus

Korkeakoulukelpoisuus kuten yhteisvalinnassa.

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna liitteiden toimituspäivään mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa tekniikan yliopistoissa, ne antavat hakukelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Liitteet

  • Opintosuoritusote

Maksimipistemäärä

Väyläopintovalinta: 5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Väyläopintovalinta: Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

 

Prosessitekniikka kattaa Suomen suurimmat teollisuudenalat: metalli-, kemian- ja metsäteollisuuden. Ympäristön hyvinvointi, luonnonvarojen ja energian riittävyys ja käytön tehokkuus, uusiutuvien materiaalien käyttö sekä kiertotalous ovat prosessitekniikan koulutuksen kantavia teemoja.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Matematiikan peruskurssit I ja II ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Avoimen väylä, Prosessitekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 15, joista 11 (70%) varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä suoritettujen väyläopintojen keskiarvon mukaan parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa yliopistoissa, ne antavat valintakelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Valintakiintiö

Ensikertalaiskiintiö  11 (70%)

Maksimipistemäärä

5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Ympäristötekniikalla pyritään ympäristön hyvinvointiin kehittäen ihmisen toimintaa luonnon ja asutun ympäristön kannalta kestäväksi. Ympäristötekniikan osaamisen vahvana pohjana ovat prosessitekniikan keinot ja menetelmät, joita hyödynnetään niin teollisuusympäristöissä kuin luonnon omissa vesiprosesseissakin.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Matematiikan peruskurssit I ja II ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Avoimen väylä, Ympäristötekniikka, Prosessi- ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 10, joista 7 (70%) varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä suoritettujen väyläopintojen keskiarvon mukaan parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa yliopistoissa, ne antavat valintakelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Valintakiintiö

Ensikertalaiskiintiö  7, (70%)

Maksimipistemäärä

5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka kehittyvät nopeasti. Uudenlaiset rakennusmateriaalit, rakentamisen teollistuminen sekä tietoteknisten ratkaisujen kehittyminen tuovat alalle jatkuvasti positiivisia haasteita. Myös yhdyskuntien perusrakenteiden ylläpito sekä kasvava rakennuskanta tarjoavat monipuolisia tehtäviä.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Matematiikan peruskurssit I ja II ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Avoimen väylä, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 10, joista 7 (70%) varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä suoritettujen väyläopintojen keskiarvon mukaan parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa yliopistoissa, ne antavat valintakelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Valintakiintiö

Ensikertalaiskiintiö  7, (70%)

Maksimipistemäärä

5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Konetekniikkaa sovelletaan hyvin erilaisiin kohteisiin ja se on osa jokapäiväistä elinympäristöämme. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka tuntevat erilaisille laitteille, rakenteille ja koneille asetetut vaatimukset sekä osaavat suunnitella ja kehittää niiden toimintaa, luotettavuutta ja materiaaleja.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Matematiikan peruskurssit I ja II ovat maksuttomia.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Avoimen väylä, Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 20, joista 14 (70%) varataan ensikertalaisille

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena  olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Voidakseen tulla hyväksytyksi avoimessa väylässä hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna hakuajan päätymiseen mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä suoritettujen väyläopintojen keskiarvon mukaan parhaat valitaan. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa yliopistoissa, ne antavat valintakelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Valintakiintiö

Ensikertalaiskiintiö  14 (70%)

Maksimipistemäärä

5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Oulun yliopistossa tehdään maailmanluokan tutkimusta konenäön, lääketieteen tekniikan, älykkään informaationkäsittelyn, tietoturvan sekä jokapaikan tietotekniikan alueilla. Nämä tutkimusalueet ovat vahvasti esillä myös tietotekniikan koulutuksessa. Tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, jotka hallitsevat tietotekniikan keskeiset käsitteet, menetelmät ja teknologiat sekä osaavat soveltaa luovalla ja kriittisellä tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä.

Tietotekniikan avoimen väylän opinnot ovat maksuttomia. 

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Avoimen väylä, Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma. tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v+2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 10, joista 5 (50%) varataan ensikertalaisille.

Hakukelpoisuus

Korkeakoulukelpoisuus kuten yhteisvalinnassa.

Valintamenettely

Hakijat, joilla on jo perustutkinnon suoritusoikeus Oulun yliopiston tekniikan koulutusalalla, eivät voi hakea vaihtoa avoimen yliopiston väylän kautta. Valintaperusteena olevat opinnot eivät saa sisältyä jo toiseen tutkintoon.

Hakijalla tulee olla suoritettuna seuraavat opintojaksot:

Valintaperusteena olevien opintosuoritusten tulee olla suoritettuna liitteiden toimituspäivään mennessä. Hakijat pisteytetään vaadittujen opintosuoritusten keskiarvon mukaan paremmuusjärjestykseen. Keskiarvovaatimusta ei ole. Paikkojen täyttyessä parhaat valitaan huomioiden ensikertalaisuuskiintiö. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Hakemukseen tulee liittää virallinen opintosuoritusote, josta näkyy haun perusteena käytettävät opinnot. Jos hakija on suorittanut Oulun yliopiston matematiikan kursseja vastaavia opintoja muissa tekniikan yliopistoissa, ne antavat hakukelpoisuuden.

Valitut opiskelijat opiskelevat opetussuunnitelman mukaan loput kandidaattiopinnot. Väyläopinnot sisällytetään kandidaattiopintoihin.

Ennakkotehtävät

Määriteltyjen opintojaksojen suoritus.

Liitteet

  • Opintosuoritusote

Maksimipistemäärä

Väyläopintovalinta: 5,00 pistettä

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Väyläopintovalinta: Tasapistetilanteessa valitaan kaikki.

Informaatioteknologiaa on kaikkialla ympärillämme. Tietokoneiden ja kännyköiden lisäksi ohjelmistot ohjaavat muun muassa rakennuksia, autoja, tehtaita, pölynimureita ja elokuvien animaatiohahmoja. Älyä jopa puetaan päälle. Tietojenkäsittelytieteilijöille teknologia ei ole vain sähköisiä laitteita tai monimutkaista koodia. Tavoitteena on tuoda todellista lisäarvoa ohjelmistoja käyttäville ihmisille ja tietojärjestelmiä hyödyntäville organisaatioille.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Biologian tutkinto-ohjelmassa opiskelija omaksuu perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta; geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman ympäristön kanssa.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Biokemian tutkinto-ohjelmassa koulutetaan osaajia, joilla on laaja tietämys biokemiasta ja sen eri osa-alueista. Biokemistit osaavat suunnitella ja toteuttaa laboratoriokokeita sekä raportoida tulokset noudattaen tieteellisiä periaatteita. Biokemian tutkinto-ohjelmasta valmistuu sekä luonnontieteiden kandidaatteja että filosofian maistereita, jotka ovat suuntautuneet molekyylilääketieteeseen tai proteiinitieteeseen ja bioteknologiaan.

Ilmoittautuminen opintojaksoille tapahtuu alla olevia opintojaksoja klikkaamalla.

Opintojakso Biokemian perusteet 1: Biomolekyylit (AVOIN YO) 5 op on maksuton.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Aloituspaikat

Aloituspaikkoja 35, joista 24 (70 %) varataan ensikertalaisille hakijoille.

Hakukohde: Biokemian tutkinto-ohjelma

Valintatapa Kiintiö Aloituspaikat
Todistusvalinta 51 % 18
Valintakoevalinta 34 % 12
Alan opinnot 15 % 5
Yhteensä 100 % 35

 

Biokemian tutkinto-ohjelmaan valinta on kolmivaiheinen: (1) 18 hakijaa valitaan todistusvalintajonosta alempana esitettyjen ylioppilastodistuksen pisteytystaulukoiden mukaan; (2) viisi (5) hakijaa valitaan alan opintojen perusteella, ja (3) 12 hakijaa valitaan valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella.

Valintamenettely

2. Valintajono, alan opinnoista saadut pisteet: Valinta alan opinnoista saatavien pisteiden perusteella

Biokemian tutkinto-ohjelmaan valitaan alan opintojen valintajonon kautta yhteensä enintään viisi (5) uutta opiskelijaa hakemusasiakirjojen perusteella.

Valinnan ehtoja:

Hakuajan jälkeen tehtyjä korotuksia ja muutoksia kokonaisuuden arvosteluun tai laajuuteen ei enää oteta huomioon.

Hakemusasiakirjat pisteytetään seuraavasti:
Alan opintojen valintajonossa hyväksymisen ratkaisevat hakukohteen opintojen opintomenestys sekä hakijan osoittama motivaatio. Alan opintojen väylän kautta hakevat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen, seuraavin priorisoiduin perustein:

1. Opintomenestys edellä luetelluilla kursseilla ay740152P, ay740153P ja ay740154P. Vaihtoehtoisesti menestys jossain em. kursseista (jos kaikkia ei suoritettuna) yhdistettynä muihin suoritettuihin biokemian kandidaatin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa vastaaviin biokemian opintoihin siten, että suorituksia on vähintään yhteensä 10 op. (0-15 pistettä)
2. Motivaatiokirje, jossa hakija kuvaa opintotavoitteitaan ja perustelut, miksi hakee juuri tähän ohjelmaan. (0-10 pistettä)

Avoimessa yliopistossa suoritettuihin opintoihin rinnastetaan kesäyliopistossa, erillisinä arvosanoina tai vastaavina ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta suoritetut opinnot.

Alin hyväksytty pistemäärä

Opintomenestyksen perusteella tulee saada vähintään 8 pistettä ja motivaatiokirjeen perusteella vähintään 1 piste.

Maksimipistemäärä

25 pistettä

Tasapistesääntö

Hyväksymisrajalla tasapisteissä olevien hakijoiden keskinäisen paremmuuden ratkaisee motivaatiokirjeen pisteytys. Mikäli tämänkin jälkeen kaksi tai useampi hakija on edelleen tasasijalla, valitaan heidät kaikki.

Matematiikka on luonnon ja teknologian kieli. Teknologian kehitys puolestaan nojaa fysiikan lakeihin. Matematiikan ja fysiikan koulutuksessa oppii analyyttista ja loogista ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Kemian osaaja hahmottaa ympäröivän maailmamme alkuaine- ja molekyylitasolta. Hänellä on keinot tarkastella kemiallisen maailman syy- ja seuraussuhteita kemian lainalaisuuksien pohjalta. Kemistillä on käsissään tiedolliset ja taidolliset työkalut, joiden avulla hän pystyy löytämään ratkaisun avaimia keskeisiin globaaleihin ongelmiin, kuten puhtaan veden riittävyyteen sekä energian tuottamiseen kestävin menetelmin.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Maantiede on luonnontieteitä ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala. Sen tarkastelukohteina ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Opetus- ja opiskelukieli on englanti, ja opinnot koostuvat monipuolisista kieleen, kielenoppimiseen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvistä kursseista, jotka toteutetaan yleissivistävällä otteella työelämän tarpeita silmällä pitäen.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Ruotsin kielestä valmistuneilla on hyvä ruotsin kielen taito ja valmiudet toimia yrityselämässä kielten, viestinnän ja kulttuurien asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kieltenopettajina, yritysviestinnän ammattilaisina, kääntäjinä, tutkijoina tai matkailualalla.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Suomen kielessä tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Saamen kieli on kielitieteellinen oppiaine, jossa kieli on sekä väline että tutkimuksen kohde. Kursseilla perehdytään mm. saamen kielen kehitykseen, kielenelvytystyöhön, kielenhuoltoon, murteisiin ja muihin saamen kieliin, puhutun ja kirjoitetun kielen eroihin sekä kielen rakenteeseen, äänteisiin, sanojen ja lauseiden muodostumiseen.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Historia-alan ammattilaisilla on vankka näkemys yhteiskunnasta ja sen kehityksestä. He pätevöityvät jo opintojensa aikana tiedon analysoinnin ja tuottamisen asiantuntijoiksi. Samalla he oppivat arvioimaan kriittisesti historiasta esitettyjä tulkintoja ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Informaatiotutkimus on viestintätiede. Se on ihmistiede, jossa ollaan kiinnostuneita ihmisten ja tiedon vuorovaikutuksesta arkielämän ja työn ympäristöissä. Tässä tiedon vaikuttavuus sekä informaatio-, media- ja monilukutaidot ovat tärkeitä. Opinnot valmistavat suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja asiantuntijatyöhön. Tällaisia tehtäviä on yrityksissä, kirjastoissa, arkistoissa, museoissa, järjestöissä tai opetuksen ja hallinnon aloilla.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Kulttuuriantropologian ja arkeologian yhteisissä perusopinnoissa opiskelija saa yleiskatsauksen kummastakin oppiaineesta. Oppiaineissa pyritään ymmärtämään sekä nykyisiä että menneitä kulttuureita, kulttuurien vaikutusta ihmisten elämään ja kulttuurien muutosta. Opinnoissa perehdytään esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiaan sekä kulttuurien syntyyn.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Logopedian koulutuksessa opiskelijat kouluttautuvat monialaisiksi osaajiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään tutkinto-ohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Kasvatustieteiden koulutuksessa kandidaatin tutkinto on laaja-alainen kasvatusalan tutkimukseen, teoriasuuntauksiin ja työtehtäviin orientoiva perustutkinto, jonka sisällössä painottuvat opetuksen, oppimisen, koulutuksen, kasvatuksen ja sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu sekä yhteydet koulutusorganisaatioiden toimintaan. Koulutuksessa perehdytään kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, koulutuksen suunnitteluun, konsultaation perusteisiin sekä työtehtäviin kasvatus- ja opetusalan organisaatioissa.

Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

Varhaiskasvatuksen koulutuksen suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan varhaiskasvatuksen pedagogista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä, kuten esimerkiksi päiväkodissa. Hän osaa toimia eettisesti ja yhteistyökykyisesti vuorovaikutuksessa lasten, vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi hän kykenee analysoimaan ja soveltamaan alle kouluikäisen lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa erilaisissa varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä.

 Lue lisää alasta

Valintaperusteet avoimen väylässä

Tämän hakukohteen valintaperusteita ei ole vielä päätetty vuodelle 2020. Päätökset vuoden 2020 valintaperusteista hyväksytään pääsääntöisesti kesäkuussa 2019 ja kaikki valintaperusteet viimeistään syksyllä 2019. Valintaperusteita lisätään näille nettisivuille sitä mukaa, kun niistä tehdään päätöksiä.

 

Mistä tukea ja neuvontaa?

Avoimen väylän kautta hakemiseen liittyen saat neuvontaa yliopiston hakijapalveluista hakijapalvelut(at)oulu.fi. Avoimen yliopiston opintoihin liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen avoin.yliopisto(at)oulu.fi. Tutustu myös opiskelun ohjeisiin.