ay410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
4.9.2019–10.11.2020
2.8.2019–29.2.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €

Lisätietoja perusopinnoista: 
https://aykt.edu.oulu.fi/ktperusopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa kasvatustieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimuskohteet

  • eritellä kasvatustieteen peruskäsitteitä ja lähestymistapoja

  • kuvata tieteenalansa pääsuuntaukset ja niiden kehityksen

  • soveltaa kasvatustieteen peruskäsitteitä ja tutkimustuloksia kuvatessaan ja analysoidessaan käytännön kasvatustilanteita.

Sisältö
  • Orientoituminen kasvatustieteen perusopintoihin

  • Kasvatustieteen tutkimuskohteet, peruskäsitteet, pääsuuntaukset ja lähestymistavat

  • Kasvatus ammatillisina käytäntöinä ja kasvatustieteen tutkimuskohteena

Toteutustavat

Luennot (14 t) , verkkoseminaari (10 t), itsenäinen työskentely (111 t)

Yhteydet muihin opintoihin

Tämä on perusopintokokonaisuuden aloittava kurssi, joka on suoritettava tai ainakin aloitettava ennen muita kursseja.

Oppimateriaali
  • Siljander, P. (2014 tai uudempi): Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. (e-kirjana)
  • Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. (toim.) (2000 tai muu painos): Johdatus kasvatustieteisiin. (e-kirjana)
Suoritustavat ja arviointikriteerit

hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)

Opettaja
Eetu Pikkarainen
Arviointiasteikko

hyväksytty/hylätty

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Eetu Pikkarainen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
- Luennot klo 17-20: ke 04.09. sali L5 ke 18.09. sali L10 to 19.09. sali L10 - Luentojen Zoom-yhteys Kasvatustieteen perusopintojen (25 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt25 Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen). Ennen luentoa kannattaa: asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting- - Seminaarityön luonnoksen palautus Moodleen pe 04.10.2019 mennessä - Verkkoseminaari (10t) Moodlessa la 05.10. - su 13.10.2019 - Esseesuoritusten palautus Moodleen ennen seuraavan kurssin alkua tai viimeistään su 10.11.2019 mennessä HUOM! Kasvatustieteen opintojen ajankohtaisin tiedotuskanava on ​​​​​​​https://aykt.edu.oulu.fi/ktperusopinnot Opintojen ajantasainen verkkokalenteri on osoitteessa https://teamup.com/ks9ysqr4phv8ozjnuq
Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.