ay402960P Terveystiedon perusteet (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
23.9.–27.10.2019
14.8.–15.9.2019
Verkko-opinnot
Kasvatusalat
7001 Terveystieto
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajoitettu
75 €
-
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • selittää terveyden ja sairauden käsitteiden moniulotteisuuden
  • tulkita keskeisiä terveyteen liittyviä käsitteitä
  • tarkastella terveyden edistämistä ja sen mahdollisuuksia opetus- ja kasvatustyön näkökulmasta
Sisältö
  • terveys ja sen lähikäsitteet
  • terveyden edistäminen, terveyden edistämisen etiikka ja filosofia
  • terveyden edistämisen tutkimus
  • kansalliset terveyden edistämisen strategiat
Toteutustavat
  • verkkotyöskentely /verkko-opetus, itsenäinen työskentely
Esitietovaatimukset

ei

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali

Ajankohtaisia tutkimuksia ja artikkeleita, jotka määritellään kurssin alussa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakso suoritetaan itsenäisillä oppimistehtävillä ja verkkotyöskentelyllä.

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Mervi Savela
Arviointiasteikko

hyv/hyl

Opintoneuvonta
Mervi Savela ja Minna Pesonen, avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

ei

Opetuksen aika ja paikka
Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Moodlessa.
Järjestämistapa

verkko-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay402960P Terveystiedon perusteet (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.