ayA440190 Tuotantotalouden sivuaineopinnot (AVOIN YO) 25 op

Lukuvuosi 2019-2020
27.8.2019–7.6.2020
14.8.–22.8.2019
Verkko-opinnot
Tekniikan alat
6310 Tuotantotalous
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
Helsinki
Jyväskylä
Kajaani
Kuusamo
Ei rajoitettu
375,00 €
Sisältö

Ilmoittautuminen 25op-opintokokonaisuuden opintoihin alkaa ke 14.8.2019 ja päättyy 27.8.2019.  Ilmoittaudu TÄSTÄ

 

Ilmoittautuminen on mahdollista myös Tuotantotalous 25 op - opintokokonaisuuden yksittäisille opintojaksoille, joiden opinto-ohjelmat - alla - avautuvat linkeistä.

Tuotantotalous 25op - opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Tuotantotalouden peruskurssi (5 op) -ay555225P (27.8.2019 - 22.10.2019)
Projektinhallinnan peruskurssi (5 op) -ay555285A (21.10.2019 - 3.12.2019)
Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta (5 op) -ay555264P (9.12.2019 - 17.2.2020)
Prosessi- ja laatujohtaminen (5 op) -ay555286A (24.2.2020 - 22.4.2020)
Tuotekehitys (5 op) -ay555242A (27.4.2020 - 8.6.2020)

Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englannin kielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista.

Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Tuotantotalous 25 op - opinnot voi suorittaa monimuoto-opintoina sekä Oulussa että yhteistyöoppilaitosten kautta. Etänä suoritettavat opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottuja, mutta jos asut lähellä oppilaitosta, voit hyödyntää mahdollisen paikallisen opiskelijaryhmän tarjoaman lähituen opiskelullesi. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle- verkko-opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Kunkin opintojakson suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Toteutustavat

Ks. opintokokonaisuuteen kuuluvien yksittäisten opintojaksojen tiedot kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintoneuvonta
avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Kokonaisuuden kaikki opintojaksot järjestetään verkko-opintoina Moodlessa. Aloitusluento järjestetään 27.8.2019 klo 16.00-17.30 osoitteessa: Oulun yliopisto, Tuotantotalouden yksikkö TF433 ( 2S ovesta sisään, kävele 40 m, hissillä tai portaita 4. kerrokseen. Ovi ja hissi sulkeutuu klo 16.00, joten saavu paikalle hieman etukäteen). Kampuskartta: https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Kartta_Linnanmaa_Map_A3.pdf Etäosallistuminen Zoomilla (voi seurata reaaliaikaisesti ja tallenne saatavilla jälkikäteen).
Järjestämistapa

Tuotantotalous 25 op - opinnot voi suorittaa monimuoto-opintoina sekä Oulussa että yhteistyöoppilaitosten kautta. Etänä suoritettavat opinnot eivät ole paikkakuntaan sidottuja, mutta jos asut lähellä oppilaitosta, voit hyödyntää mahdollisen paikallisen opiskelijaryhmän tarjoaman lähituen opiskelullesi. Etäopiskelun olennaisin tuki on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle -opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Kunkin opintojakson suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

 

Ilmoittaudu opintoihin
ayA440190 Tuotantotalouden sivuaineopinnot (AVOIN YO) 25 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.