ay402962A Suun terveys (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
7.1.–9.2.2020
14.8.–15.12.2019
Verkko-opinnot
Kasvatusalat
7001 Terveystieto
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
Ei rajoitettu
75 €

KIINTIÖ OULUN YLIOPISTON PERUSTUTKINTO-OPISKELIJOILLE ON TÄYNNÄ 7.10. eikä maksuton ilmoittautuminen ole mahdollista lukuvuoden 2019-2020 myöhempiin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä suun hyvää terveyttä edistäviä tekijöitä
 • selittää suun terveyden merkityksen yleisterveyteen
 • nimetä suun sairauksien ja tapaturmien ehkäisykeinoja
 • tuntee suun terveyspalvelut
 • suunnitella terveyden edistämistilaisuuden
 • antaa esimerkkejä purennan poikkeavuuksien ja suun alueen sairauksien hoidon pääpiirteistä

 

Sisältö
 • suun sairauksien merkitys yleisterveyteen
 • suun ja hampaiston sairauksien ehkäisy ja hoito elämänkaaren eri vaiheissa
 • hampaiston kehitys ja hoito
 • suun ja hampaiston tapaturmat, niiden torjunta ja hoito
 • iensairaudet
 • suun limakalvosairaudet ja sukupuolitaudit suussa
 • suun terveyspalvelujen järjestäminen
Toteutustavat

verkkotyöskentely /verkko-opetus

Esitietovaatimukset

Ennen aineopintojen opintojaksoihin ilmoittautumista tulee olla suoritettuna vähintään 20 opintopistettä terveystiedon perusopintoja.

Yhteydet muihin opintoihin

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

Oppimateriaali

Jormanainen, T. & Järvinen, S. (2008) Suunhoito-opas yläkouluille. Hammaslääkäriliiton kustannus.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2014). Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014.

Muu jakson alussa määritelty kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä ja ryhmäkeskustelulla.

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Päivi Harju
Arviointiasteikko

0 - 5

Opintoneuvonta
Mervi Savela ja Minna Pesonen, avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Opetuksen aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodlessa

Järjestämistapa

verkko-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat, luokan- ja aineen opettajat/opettaja-opiskelijat, terveydenhuollon ammattilaiset, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ay402962A Suun terveys (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.