ay044120S Hampaiston ja suun terveys (AVOIN YO) 2 op

Lukuvuosi 2019-2020
1.3.–31.5.2020
13.1.–27.2.2020
Verkko-opinnot
Lääketieteet
5402 Hammaslääketiede
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €
-
Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson jälkeen kertoa yleisimmistä hampaiston ja suun alueen sairauksista ja niiden hoidosta. Opiskelija osaa kertoa suun terveyteen liittyvistä terveystavoista sekä tiettyjen yleissairauksien vaikutuksista suun terveyteen.

Sisältö

Keskeisimmät hampaiston ja suun sairaudet, yleisyys, suun terveyden edistäminen, tiettyjen yleissairauksien vaikutus hampaiston ja suun terveyteen.

Toteutustavat

Verkko-opinnot

Oppimateriaali

Jaetaan opintojakson aikana.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Suoritetut tehtävät, verkkotentti/-tenttejä.

Opettaja
Ritva Näpänkangas
Arviointiasteikko

Hyväksytty / hylätty

Opintoneuvonta
Jaana Orava, avoin.yliopisto@oulu.fi
Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Kohderyhmä

Hampaiston ja suun terveydestä kiinnostuneet yleisesti tai osana ammattia.

Lisätiedot

Huomaa, että opintojakso on lääketieteen lisensiaattikoulutuksen valinnainen opintojakso, jota ei voi suoraan sisällyttää hammaslääketieteen opintoihin.

Ilmoittaudu opintoihin
ay044120S Hampaiston ja suun terveys (AVOIN YO) 2 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.