412073A Proseminaari 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
2.8.2019–31.5.2020
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2506 Psykologia
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
75 €

Opintojakso toteutetaan syksyllä 2020. Aikataulu tarkentuu myöhemmin sivulle https://sites.google.com/edu.oulu.fi/psykologia/home/aineopinnot-poia/proseminaari-412073a-5-op

Osaamistavoitteet
  • opiskelija kykenee kriittiseen ja tieteelliseen kirjoittamiseen sekä keskusteluun
  • opiskelija kykenee rakentavaan yhteisölliseen työskentelyyn kehittäen omaa sekä toisten opiskelijoiden tieteellistä ajattelua
  • opiskelija osaa soveltaa yhtä seuraavista valitsemaansa kasvatuspsykologian tutkimusteemoihin liittyvää aihealuetta:

ohjaus, konsultaatio, psykoterapia kasvun ja kehityksen tukemisessa, 2) oppiminen ja oppimisvaikeudet, koulu- ja koulutuspsykologian kysymykset, 3) kasvun, kehityksen ja vuorovaikutuksen kysymykset eri ikäkausina sekä kehityksen häiriöt ja niiden kuntoutus, 4) kasvatuspsykologian teoreettiset ja metodologiset kysymykset

Sisältö

Proseminaarityönä opiskelija laatii ajankohtaiseen kirjallisuuteen pohjautuvan tutkielman valitsemastaan kasvatuspsykologian tutkimusteemoihin liittyvästä aihealueesta:

  1. ohjaus, konsultaatio, psykoterapia kasvun ja kehityksen tukemisessa
  2. oppiminen ja oppimisvaikeudet, koulu- ja koulutuspsykologian kysymykset
  3. kasvun, kehityksen ja vuorovaikutuksen kysymykset eri ikäkausina sekä kehityksen häiriöt ja niiden kuntoutus
  4. kasvatuspsykologian teoreettiset ja metodologiset kysymykset

Seminaarityöskentelyssä ohjataan opiskelijaa kriittiseen tieteelliseen kirjoittamiseen ja keskusteluun sekä rakentavaan yhteisölliseen työskentelyyn oman ja toisten opiskelijoiden tieteellisen ajattelun kehittämiseksi.

Toteutustavat

seminaarityöskentely 16 h

Esitietovaatimukset

Perus- ja aineopinnot

Oppimateriaali

seminaarityön aihepiiriin liittyvä kirjallisuus

Suoritustavat ja arviointikriteerit

seminaarityö, esitys ja opponointi

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Heli Kiema-Junes
Arviointiasteikko

hyv/hyl

Opintoneuvonta
Opintojakson sisällöt ja käytännöt Heli Kiema-Junes, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

ei

Opetuksen aika ja paikka
Opintojakso toteutetaan syksyllä 2020. Aikataulu tarkentuu myöhemmin sivulle https://sites.google.com/edu.oulu.fi/psykologia/home/aineopinnot-poia/proseminaari-412073a-5-op
Järjestämistapa

Lähiopetus

Ilmoittaudu opintoihin
412073A Proseminaari 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.