ay811174P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
15.1.–26.2.2020
14.8.2019–8.1.2020
Verkko-opinnot
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
3259 Tietojenkäsittelytiede
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €
-
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää, miten toimiala rakentuu
• kuvailla ohjelmistoalan liiketoimintalogiikkaa, kuten tyypillisesti käytettyjä liiketoimintamalleja ja perusteluja niiden käytölle
• kuvailla ohjelmistoyrityksen toiminnan tärkeitä osa-alueita
• kuvailla ohjelmistoliiketoimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä

Sisältö

Kurssilla käsitellään ohjelmistoliiketoimintaa kolmesta eri näkökulmasta: toimiala, liiketoimintalogiikka ja ohjelmistoyrityksen oma toiminta.

Toteutustavat

Luennot, harjoitustehtävät, itsenäistä opiskelua, kotitentti. Kotitehtävien ja kotitentin ohjeet annetaan verkko-oppimisympäristössä.

Kurssilla on sekä verkkoluentoja että lähiopetusta. Lähiopetukseen osallistuminen ei ole pakollista; asiat voi opiskella myös itsenäisesti.

Esitietovaatimukset

Esitietoina vaaditaan, että seuraavien opintojaksojen osaamistavoitteet on saavutettu: Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin

Oppimateriaali

Kurssimateriaali ja siihen liittyvä kirjallisuus.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Harjoitustehtävät, kotitentti.

 

Opettaja
Marianne Kinnula
Arviointiasteikko

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty.

Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka

Verkko-opinnot Moodle-oppimisympäristössä

Järjestämistapa

Verkko-/monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.

Ilmoittaudu opintoihin
ay811174P Ohjelmistoliiketoiminnan perusteet (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.