ay811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
28.10.–9.12.2019
14.8.–23.10.2019
Verkko-opinnot
Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
3259 Tietojenkäsittelytiede
Suomi
Oulun yliopisto
ei paikkasidonnainen
-
0 €
-
Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella ihmistä sekä tietotekniikan käyttäjänä että kehittäjänä. Opiskelija hallitsee muutaman, ilmiön kannalta keskeisen käsitteen ja ymmärtää näiden käsitteiden merkityksen käytännössä. Opiskelija tuntee käytettävyystutkimuksen taustoja ja tieteellistä pohjaa.

 

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ja käsitteitä ovat tietotekniikan moninaisuus, ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, käytettävyys, käyttö- ja käyttäjäkokemus sekä käyttäjäkeskeinen suunnittelu ja palvelusuunnittelu.

 

 

Toteutustavat

Luennot (24 h), kotitehtävät ja kurssikirjallisuuteen perustuva kirjallinen tehtävä (n. 106 h)

Oppimateriaali

Antti Oulasvirta (toim.): "Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus" (2011), osat I ja II. Lisäksi luento- ja muu oheismateriaali.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kotitehtävät, kirjaessee ja valinnainen syventävä tehtävä.

Etä-opetuksessa opinnot tehdään Moodle - verkko-oppimisympäristössä, josta tarkempi ohjeistus annetaan myöhemmin.

 

Opettaja
Tonja Molin-Juustila
Arviointiasteikko

Numeerinen asteikko 1-5 tai hylätty.

 

 

 


Opintoneuvonta
Arja Poranen, avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opetus Moodle-oppimisympäristössä
Järjestämistapa

Verkko-opetus

 

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut Oulun yliopiston opiskelijat.

Ilmoittaudu opintoihin
ay811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.