ay700622A Nykyajan filosofia (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
-
Kirjallisuuskuulustelu
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1118 Filosofia
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
Pyhäjärvi
Ylivieska
Ei rajoitettu
Tarkista hinta yhteistyöoppilaitoksen sivuilta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

-
Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee monipuolisesti 1900- ja 2000-luvun filosofian keskeisiä suuntauksia: etenkin analyyttinen filosofia, fenomenologia, hermeneutiikka ja marxismi.

Toteutustavat

Kirjatentti

Oppimateriaali

Niiniluoto & Saarinen: Nykyajan filosofia.

Arviointiasteikko

0 - 5

Järjestämistapa

Itseopiskelu

Ilmoittaudu opintoihin
ay700622A Nykyajan filosofia (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.