ay700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan (AVOIN YO) 5 op

Lukuvuosi 2019-2020
-
-
Kirjallisuuskuulustelu
Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat
1118 Filosofia
Suomi
Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
Oulu
Pyhäjärvi
Ylivieska
Ei rajoitettu
Tarkemmat tiedot löytyvät järjestävästä oppilaitoksesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto

-
Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys tieteenfilosofian ajankohtaisista ongelmista sekä tieteen historian, historianfilosofian ja historiografian teoreettisista kysymyksistä.

Toteutustavat

Kirjatentti

Oppimateriaali

Joko Kiikeri & Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena ja Kuhn: Tieteellisten vallankumousten rakenne tai
Curd ym.: Philosophy of Science, The Central Issues, s. 1045–1300 tai
valikoima tekstejä sopimuksen mukaan tai
DeWitt: Worldviews: An Introduction to the History and Philosophy of Science tai
Väyrynen & Pulkkinen: Historian filosofia tai
Kuukkanen: Postnarrativistic Philosophy of Historiography tai
Väyrynen & Pulkkinen: Historian teoria.

Arviointiasteikko

0-5

Järjestämistapa

Itseopiskelu

Ilmoittaudu opintoihin
ay700625A Syventävä perehtyminen tieteen filosofiaan tai historian teoriaan ja filosofiaan (AVOIN YO) 5 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.