ayA250504 Kasvatustiede, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op

Lukuvuosi 2019-2020
21.8.2019–31.5.2020
2.8.–30.9.2019
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
375 €

Ilmoittautumisaikaa opintokokonaisuuteen on jatkettu 30.9. saakka. Tarkista yksittäisten opintojaksojen ilmoittautumisajat ko. jakson kuvauksesta. 
Tarkempia tietoa opetuksesta alla kohdassa 'Opetuksen aika ja paikka'.

Osaamistavoitteet

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä. Lisäksi hän osaa käyttää erilaisia akateemisia opiskelu- ja työskentelytapoja sekä kykenee itsenäiseen kirjalliseen työskentelyyn ja orientoituu kasvatusalan asiantuntijuuteen ja tutkimukseen.

Sisältö

Opintokokonaisuusmuodostuu seuraavista opintojaksoista:

 

ayA250504  Kasvatustiede, perusopinnot 25 op

 
  
 
  • ay410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op
 

 

  • ay410085PKasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
 

 

  • ay410086POpetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op
 

 

  • ay410087PKasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op
 

 

  • ay410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op
 

 

Toteutustavat

Luentoja ja seminaarityöskentelyä

Esitietovaatimukset

Ei

Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojaksojen yhteydessä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentit, kirjalliset tehtävät (voidaan käyttää erilaisia tilanteeseen sopivia yksilö- ja ryhmätehtäviä)

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Opettaja
Eetu Pikkarainen
Arviointiasteikko

hyv/hyl

Opintoneuvonta
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Eetu Pikkarainen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Opetuksen aika ja paikka
Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuudet opiskelijoille ke 21.08.2019 klo 17-19, Sali L6 Kasvatustieteen perusopinnot klo 17-18 Kasvatustieteen aineopinnot klo 18-19

Kasvatustieteen avointen perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) opintokalenteri on osoitteessa http://51.fi/aykt25-35

Kasvatustieteen perusopintojen (25 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt25

Kasvatustieteen perusopintojen (25 op) infon 21.08.2019 tallenne löytyy osoitteesta

https://oulu.zoom.us/recording/play/xRKF7-AYdtG4dKztgcTD9IFCsaPdRaq5eFOCbxu7MqHpyr6EvRDLBVGlX8B02ngn

Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen).

Ennen luentoa kannattaa:

asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download
testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test
katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-

Kirjastoinfo kasvatustieteen opiskelijoille

Kirjastonkäytön opetus to 29.8. 2019 klo 17-19 Linnanmaa, Tiedekirjasto Pegasuksen mikroluokka, PK 251, 2.krs. Tämä tilaisuus on seurattavissa myös Zoom-yhteydellä. Oulussa järjestettäviin koulutuksiin ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla: avoin.kirjastopalvelut@oulu.fi. Opintojen tiedotuskanava löytyy verkko-osoitteesta https://aykt.edu.oulu.fi/

Järjestämistapa

Lähi- ja monimuoto-opetus

Kohderyhmä

avoimen yliopiston opiskelijat, sivuaineopiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ayA250504 Kasvatustiede, perusopinnot (AVOIN YO) 25 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.