ayA250505 Kasvatustiede, aineopinnot (AVOIN YO) 35 op

Lukuvuosi 2019-2020
5.9.2019–10.5.2020
2.8.–30.9.2019
Monimuoto-opinnot
Kasvatusalat
2505 Kasvatustiede
Suomi
Oulun yliopisto
Oulu
-
525 €

Ilmoittautumisaikaa opintokokonaisuuteen on jatkettu 30.9. saakka. Tarkempia tietoja opetuksesta alla kohdassa 'Opetuksen aika ja paikka'.

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen aineopinnot käytyään opiskelija osaa soveltaa oppimiaan kasvatus- ja ihmistieteellisen tutkimuksen lähestymistapoja ja teoreettisia perusteita pedagogisten ilmiöiden tutkimukseen. Hän kykenee itsenäiseen tieteelliseen argumentointiin ja kandidaattitason akateemiseen työskentelyyn. Lisäksi hän pystyy joustavasti hankkimaan tietoa sekä kykenee analyyttiseen kirjalliseen työskentelyyn.

Sisältö

Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista opintojaksoista:

411004A Kasvatus- ja sivistysteoria I 5 op 
411005A Kasvatustieteen tieteenteoreettiset perusteet 5 op 
407040A Kvantitatiivisen tutkimuksen peruskurssi 5 op 
407041A Kvalitatiivinen tutkimuksen peruskurssi 5 op 
411007A Koulutusjärjestelmät I 5 op 
411008A Koulutussuunnittelu ja koulutusekonomia I 5 op

411016A Proseminaari 5 op


  

Toteutustavat

Luentoja ja muuta kontaktiopetusta

Esitietovaatimukset

Kasvatustieteen perusopinnot

Oppimateriaali

Ilmoitetaan opintojaksojen yhteydessä

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Tentit, esseet,  seminaarityöt

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko

0-5

Opintoneuvonta
Opintokokonaisuuden sisällöt ja käytännöt Eetu Pikkarainen, muu opintoneuvonta Minna Pesonen avoin.yliopisto@oulu.fi
Työelämäyhteistyö

Ei

Opetuksen aika ja paikka
Kasvatustieteen perus- ja aineopintojen infotilaisuudet opiskelijoille Linnanmaan campuksella

ke 21.08.2019 klo 17-19, Sali L6

Kasvatustieteen perusopinnot klo 17-18
Kasvatustieteen aineopinnot klo 18-19

Kasvatustieteen avointen perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) opintokalenteri on osoitteessa http://51.fi/aykt25-35

Kasvatustieteen aineopintojen (35 op) online-luentohuone on osoitteessa https://oulu.zoom.us/my/aykt35

Aineopintojen (35 op) infon 21.08.2019 tallenne löytyy osoitteesta https://oulu.zoom.us/recording/play/2bU-k3VDWHsXyrY794C6HMcNaFPb3Vw0fj728dJ3ZhCuUv1DtirShmG3gidayMHG

Huone avataan noin 15 minuuttia ennen luennon alkua. Ole hyvä ja kirjaudu koko nimelläsi (Maija Meikäläinen).
Ennen luentoa kannattaa:
asentaa koneeseen Zoom-sovellus täältä: https://zoom.us/download
testata Zoomia testiympäristössä:https://zoom.us/test
katsoa Zoom-kokoukseen liittymisen lyhyet ohjeet täältä: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-How-Do-I-Join-A-Meeting-
Kirjastoinfo kasvatustieteen opiskelijoille Kirjastonkäytön opetus to 29.8. 2019 klo 17-19 Linnanmaa, Tiedekirjasto Pegasuksen mikroluokka, PK 251, 2.krs. Tämä tilaisuus on seurattavissa myös Zoom-yhteydellä. Oulussa järjestettäviin koulutuksiin ilmoittaudutaan etukäteen sähköpostilla: avoin.kirjastopalvelut(at)oulu.fi.

Kasvatustieteen aineopintojen wiki osoitteessa https://aykt.edu.oulu.fi/

Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Kohderyhmä

Avoimen yliopiston opiskelijat

Ilmoittaudu opintoihin
ayA250505 Kasvatustiede, aineopinnot (AVOIN YO) 35 op
Huom! Kaikkien ilmoittautuneiden opinto-oikeudet tarkistetaan ennen opintojakson alkamista. Mikäli et ole Oulun yliopiston läsnäoleva perustutkinto-opiskelija, ilmoittaudu maksullisen linkin kautta.

Voit osallistua maksutta joko oman tiedekuntasi tai toisen Oulun yliopiston tiedekunnan järjestämiin avoimina yliopisto-opintoina tarjottaviin opintoihin kunkin opintojakson kiintiön puitteissa.

Opiskelusi avoimessa yliopistossa on maksullista. Opintomaksu on opintojakso- tai opintokokonaisuuskohtainen ja se määräytyy opintojen laajuuden mukaan. Opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.